Wyniki III Międzyszkolnego Konkursu Współczesnej Poezji Religijnej

23.03.2007 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska – Klekawka przewodnicząca

Maria Piskadło

Adam Kluska

Tadeusz Marek

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii szkół podstawowych

Ex aequo I miejsce

I miejsce     - Jolanta Margańska – ZS Godowa

I miejsce     - Łukasz Lenart – ZS Konieczkowa

II miejsce    - Norbert Zimny – SP nr 1 Strzyżów

Ex aequo III miejsce

III miejsce - Elżbieta Bury – SP Glinik Zaborowski

III miejsce - Artur Gierlak – ZS Żarnowa

 

W kategorii gimnazjów

I miejsce     - Monika Jasiewicz – ZS Wysoka Strzyżowska

Ex aequo II miejsce

II miejsce    - Agnieszka Baran – ZS Dobrzechów

II miejsce    - Paulina Szetela – ZS Grodzisko

III miejsce - Agnieszka Zwiercan – ZS Godowa

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Nagroda Dyrektora DK „Sokół” w Strzyżowie:

Natalia Janik – ZS Żarnowa

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego