Wyniki IV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

2008 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska – Klekawka przewodnicząca

Maria Piskadło

Adam Kluska

Tadeusz Marek

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce     - Marlena Mularska – ZS Dobrzechów

II miejsce    - Łukasz Żydzik – MZS Strzyżów

III miejsce - Elżbieta Bury – SP Glinik Zaborowski

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Artur Gierlak – ZS Żarnowa

Norbert Zimny – SP Strzyżów

Gabriela Wnęk – ZS Godowa

Nagroda Dyrektora DK „Sokół” w Strzyżowie:

Marlena Mularska – ZS Dobrzechów

Nagroda przewodniczącego jury:

Karolina Gorzynik – ZS Żarnowa

 

W kategorii gimnazjów

I miejsce     - Magdalena Moskwa – MZS Strzyżów

II miejsce    - Łukasz Lenart – ZS Konieczkowa

III miejsce - Agnieszka Margańska – ZS Godowa

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Aleksandra Chuchla – ZS Konieczkowa

Klaudia Strzępek – MZS Strzyżów

Sabina Szeliga – MZS Strzyżów 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego