Wyniki V Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

20.03.2009 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska – Klekawka przewodnicząca

Jadwiga Skowron

Adam Kluska

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg

Waldemar Góra

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce     - Gabriela Wnęk – ZS Godowa

II miejsce    - Magdalena Barć – SP Glinik Zaborowski

Ex aequo III miejsce

III miejsce - Artur Gierlak – ZS Żarnowa

III miejsce - Adrian Kut – ZS Wysoka Strzyżowska

III miejsce - Norbert Zimny – SP nr 1 Strzyżów

 

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Waldemar Góra zastępca Burmistrza Strzyżowa przyznał wyróżnienie dla:

Aleksandry Balickiej – SP nr 1 Strzyżów

Tadeusz Marek – dyrektor M-GBP w Strzyżowie przyznał wyróżnienie dla:

Norberta Zimnego – SP nr 1 Strzyżów

Zdzisława Górska przyznała wyróżnienie dla:

Karoliny Gorzynik – ZS Żarnowa

Wiolettę Drozd przyznała wyróżnienie dla:

Damiana Smeli – ZS w Konieczkowa

Justyny Warchoł – SP Glinik Zaborowski

 

W kategorii gimnazjów

I miejsce     - Paweł Pękosz – MZS Strzyżów

II miejsce    - Magdalena Moskwa – MZS Strzyżów

Ex aequo III miejsce

III miejsce - Sabina Szeliga – MZS Strzyżów

III miejsce - Rafał Opoń – ZS Godowa

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Jolanta Margańska – ZS Godowa

Marlena Mularska – ZS Dobrzechów

Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa przyznał nagrodę indywidualną dla:

Łukasza Lenarta – ZS Konieczkowa

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Zenon Ożóg przyznał nagrodę indywidualną dla:

Marceliny Kut – ZS Wysoka Strzyżowska

 

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego