Wyniki V I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

19.03.2010 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska – Klekawka przewodnicząca

Ks. dr Jan Wolak

Adam Kluska

Tadeusz Marek

Waldemar Góra

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce     - Beata Czarnik – SP Glinik Zaborowski

II miejsce    - Sylwia Drogoń – MZS Strzyżów

III miejsce - Łukasz Baran – ZS Dobrzechów

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Aleksandra Machoś – MZS Strzyżów

Martyna Niewieściuch – ZS Grodzisko

Natalia Flaga – ZS Godowa

Dyrektor Biblioteki Publicznej GiM w Strzyżowie przyznał nagrody indywidualne dla:

Karoliny Gorzynik – ZS Żarnowa

Gabrieli Matery – ZS Dobrzechów

 

W kategorii gimnazjów

I miejsce     - Jolanta Margańska – ZS Godowa

II miejsce    - Łukasz Lenart – ZS Konieczkowa

III miejsce - Rafał Opoń – ZS Godowa

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Marlena Mularska – ZS Dobrzechów

Michał Rubajczyk– ZS Godowa

 

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego