Dyrektor szkoły

 

Pan Wojciech Małek
 
 
Pan mgr Wojciech Małek urodził się w Strzyżowie. Mieszkał w Godowej od urodzenia, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej.
W roku 1987 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie o profilu matematyczno-informatycznym. W 1991 roku zdał maturę.
W latach 1991-1996 kontynuował naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Rzeszowie na kierunku matematyka, w roku 1996 uzyskał tytuł magistra. Równolegle studiował wychowanie fizyczne na WSP w Rzeszowie i w 1995 uzyskał tytuł licencjata. W latach 1995-1996 uczęszczał też na zajęcia fakultatywne z informatyki, co dało mu uprawnienia do nauczania tego przedmiotu.
Po zakończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Godowej.
W roku 1997 został wybrany na zastępcę przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Strzyżowie (związek nauczycielski obejmujący działaniem cały powiat strzyżowski). W roku 1999, gdy obecny przewodniczący Robert Godek został wybrany Starostą Powiatu Strzyżowskiego, pan Wojciech Małek został wybrany na nowego przewodniczącego związku,  powyższą funkcję pełnił do 2001 roku.
W roku 2001 podjął studia podyplomowe z Zarządzania Instytucją Oświatową w Zreformowanej Szkole na Uniwersytecie Rzeszowskim, które ukończył w 2002 roku. Kolejne studia podyplomowe z Informatyki dla nauczycieli podjął na Politechnice Warszawskiej i ukończył je w 2003 roku.
W maju 2008 roku przejął obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Godowej, w związku z objęciem przez pana Waldemara Górę (ówczesnego dyrektora) stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Strzyżów.
Od nowego roku szkolnego 2008/2009 w wyniku konkursu został wybrany na dyrektora Zespołu Szkół w Godowej.
 
 

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego