Dziękujemy Sponsorom!

Dziękujemy!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej – Wojciech Małek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Bożena Pawłowska składają serdeczne podziękowania wszystkim gościom, nauczycielom, rodzicom uczniów i przyjaciołom szkoły, którzy uczestniczyli w Zabawie Karnawałowej w dniu 03 lutego 2018 r.

Szczególne podziękowania kierujemy do hojnych sponsorów:

 • Renata i Czesław FIOŁEK Zakład Masarsko - Wędliniarski z siecią sklepów
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Strzyżów
 • Mariusz Kawa – Burmistrz Strzyżowa
 • Bank Spółdzielczy Strzyżów
 • Kris – Bud Krzysztof Leszczak
 • Katarzyna Pirga – Leszczak
 • Med – Bud Jacek, Tomasz i Krzysztof Leszczak
 • Mosty Łódź - Wldemar Wyszyński
 • Kino „SOKÓŁ” Strzyżów
 • Strzyżowska Fabryka Mebli
 • Studio Fryzur „KAZAR” Katarzyna Zaręba
 • „Art – Tips” – Magdalena Zaręba – Markowska
 • Salon Fryzjerski „Di-Va” Natalia Łyszczarz
 • Firma Handlowa „CYRKONIA” Urszula Wnęk
 • „KTK Borek” - Tomasz Borek
 • Sklep „BARTUŚ” Ewa Pawłowska
 • „CREDO” Jacek Arciszewski
 • TRITON Strzyżów
 • FH „OBUWIE” Jerzy Chmiel
 • „Gremur” Franciszek Piękoś
 • Firma Sprzątająca „AQUA – CLEANING” Agnieszka Ziobro
 • Firma Handlowo Usługowa „Jagodzińska” Alicja Jagodzińska
 • „JULCAR” Paulina i Marcin Podolak
 • Piotr i Małgorzata Wnęk
 • Daniel Czarnik
 • Sklep Ogrodniczy Marian Ciuł
 • Hurtownia „NoVa”
 • Bisto Break Niebylec – Kawa4you
 • Gabriela Barć AVON
 • Paulina Biela AVON
 • Natalia Szela
 • Kacper Ancygier
 • Arbora sp zoo
 • ASPROD Strzyżów
 

Dziękujemy!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej – Wojciech Małek oraz Rada Rodziców Przedszkola składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom zabawy karnawałowej dla przedszkolaków, która odbyła się 30 stycznia 2018  r.

Szczególne podziękowania kierujemy do hojnych sponsorów:

 • Sołtys wsi Godowa- Andrzej Sieczkowski
 • Radny Piotr Tomkowicz
 • Radny Maciej Ziobro
 • Właściciel sklepu „WOJAN”
 • DS Znamirowska
 • Renata i Czesław Fiołek
 • Właściciel sklepu "START"
 • ROKSANA
 • Księgarnia NOVA w Strzyżowie
 • Sklep „MARMAX” w Godowej
 

Dziękujemy!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej – Wojciech Małek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Bożena Pawłowska składają serdeczne podziękowania wszystkim gościom, nauczycielom, rodzicom uczniów i przyjaciołom szkoły, którzy uczestniczyli w Zabawie Karnawałowej w dniu 11 lutego 2017 r.

Szczególne podziękowania kierujemy do hojnych sponsorów:

 • Renata i Czesław Fiołek -Zakład Masarsko-Wędliniarski z siecią sklepów;
 • Bank Spółdzielczy w Strzyżowie;
 • Urząd Miejski w Strzyżowie;
 • Spółdzielnia ASPROD;
 • F.H.U. GREMUR S.C.;
 • JULCAR;
 • Aga Avon;
 • ARBORA Sp.zo.o.- Kazimierz Sołtys;
 • Sklep BARTUŚ – Ewa Pawłowska;
 • F.H. OBUWIE-Jerzy Chmiel;
 • Sklep ogrodniczy- Marian Ciuł;
 • CREDO- Jacek Arciszewski;
 • F.H.U. - Jagodzińska Alicja
 • F.H. Cyrkonia - Urszula Wnęk;
 • AVON- Natalia Szela;
 • Beskidzkie- Dawid Bobek;
 • Waldemar Wyszyński;
 • Maciej Ziobro;
 • Franciszek Piękoś;
 • Piotr i Małgorzata Wnęk;

 Dziękujemy również:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowej za udostępnienie lokalu,

Pani Bożenie Kuźniar i osobom z nią współpracującym za przygotowanie smacznego menu,

Pani Bogumile Moskal i Barbarze Klimek-Wójcik za obsługę kelnerską,

Ks. Pawłowi Pietraszkowi za wypożyczenie świateł,

Rodzicom za upieczenie ciast i pomoc w przygotowaniu zabawy.

Cały dochód z zabawy zostanie przeznaczony na cale statutowe Rady Rodziców m. in.: zakup nagród dla uczniów i dofinansowanie wycieczek szkolnych.

 

Dziękujemy!

Dyrektor i uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, dziękują wszystkim za zorganizowanie w dniu 01 czerwca 2016 r. różnych atrakcji z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Państwa Renaty i Czesława Fiołek - Zakład Masarsko-Wędliniarski, za wyroby wędliniarskie na grilla,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej Godowa Dolna za pokaz sprzętu ratowniczego, a w szczególności Druhom Strażakom: Pawłowi Pukaczowi, Januszowi Fiołkowi, Krystianowi Budzie, Łukaszowi Gomółce, Krzysztofowi Moskalowi i Michałowi Moskalowi.
 • Panom Piotrowi Tomkowiczowi, Maciejowi Ziobro; Radnym Rady Miejskiej oraz Andrzejowi Sieczkowskiemu, Sołtysowi naszej miejscowości, za wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, która była także udostępniona dla dzieci pozaszkolnych w godzinach popołudniowych,
 • Panu Maciejowi Ziobro za zakup lodów,
 • Panu Piotrowi Tomkowiczowi; za pomysł i ufundowanie nagród w konkursie szachowym,
 • Dla całej Rady Rodziców z Panią Przewodniczącą Bożeną Pawłowską na czele za współfinansowanie napojów, lodów i nagród w licznych konkursach.
 • Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego święta.

Niech uśmiech naszych podopiecznych będzie dla Was najlepszym podziękowaniem.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Godowej
Wojciech Małek

 

Dziękujemy!

Dnia 18 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. W związku z tym szczególnym wydarzeniem pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i realizację konkursu a w szczególności chcielibyśmy podziękować sponsorom.

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej sponsorowali:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Parafia Godowa - ks. Roman Wałczyk
 3. Maciej Ziobro
 4. Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie
 5. Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Godowej

Dziękuję również młodzieży i nauczycielom z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej za przygotowanie i szczególne zaangażowanie w Konkurs Poezji Religijnej.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję za wszelką okazaną pomoc przy organizacji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

 

 

Dziękujemy!

Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe (Gracjan Baltazar). Właśnie te słowa przyświecały organizatorom pikniku charytatywnego – Gramy dla Sylwii, który odbył się 25 lipca 2015 roku na Stadionie Miejskim w Strzyżowie. Dzięki hojności ofiarodawców zebrano sumę 9 786 złotych 74 groszy, 20 funtów  i 1 euro.   Całkowity dochód z imprezy został przeznaczony na pokrycie kosztów leczenia oraz rehabilitacji chorej na mukowiscydozę dziewczynki.

 

W imieniu Sylwii i jej rodziców, a także własnym dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym miało miejsce to niezwykłe wydarzenie oraz tym, którzy otworzyli swoje serce na cierpienie drugiego człowieka  i pomogli nam zebrać tak dużą kwotę.

Serdecznie dziękujemy.

Dyrektor i Nauczyciele ZS

w Godowej

 

 • Szczególnie dziękujemy następującym instytucjom, firmom i osobom prywatnym:
 • Pracownikom Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie;
 • Urzędowi miejskiemu i Radzie Miejskiej  w Strzyżowie;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej z Godowej Dolnej i Górnej;
 • Klubowi Sportowemu WISŁOK Strzyżów;
 • Niepublicznemu Przedszkolu KRASNALE
 • Pracownikom Domu Kultury SOKÓŁ w Strzyżowie;
 • Powiatowej Straży Pożarnej w  Strzyżowie;
 • Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzyżowie;
 • Gminnej Spółdzielni SCH w Strzyżowie;
 • Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Godowej;
 • Zakładowi  Masarsko-Wędliniarskiemu  CZESŁAW  FIOŁEK;
 • Właścicielom Firmy Usługowo - Handlowej WOJAN;
 • Firmie: Handel - Usługi - ALICJA  JAGODZIŃSKA;
 • Panu Arturowi Dobkowi - właścicielowi sklepu internetowego - www.zabawki-dla-dziecka.pl;
 • Firmie  handlowej SAMRES;
 • Firmie Handlowej "DS"- DANUTA  ZNAMIROWSKA;
 • Firmie - Browamator.pl;
 • Hurtowni  Wielobranżowej START;
 • Firmie TRITON;
 • Restauracji BELLA  ROSA
 • Właścicielom Sklepu  MARMAX z Godowej;
 • Stowarzyszeniu "TAK  ŻYCIU";
 • Pani Wioletcie Drozd - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Strzyżowie - za ogromne zaangażowanie w organizacji imprezy;
 • Pani wiceburmistrz Dagmarze Preisner i panu wiceburmistrzowi Waldemarowi Górze, radnym Piotrowi Tomkowiczowi i Tadeuszowi Ziębie  - za pomoc w organizacji imprezy;
 • Panu Kazimierzowi Zimnemu - radnemu i sołtysowi Dobrzechowa -  za przygotowanie bigosu;
 • Pani  Zofii Strzępek - radnej i sołtysowi Wysokiej Strzyżowskiej -  za wypożyczenie stołów i krzeseł;
 • Pani Halinie Dziadosz z Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzechowa - za przygotowanie waty cukrowej;
 • Paniom  Małgorzacie Fiołek, Zofii Zmorskiej, Lucynie Wilusz, Krystynie Szopie, Krystynie Szaro, Małgorzacie Ziobro, Marii Kawie, Marii Kwolek, Stanisławie Pawłowskiej, Jadwidze Stanek, Agacie Mroczce, Elżbiecie Tomkowicz, Marii Mularz  - za upieczenie ciasta;
 • Pani Bożenie Kuźniar  i Genowefie Gajdzie -  za upieczenie proziaków;
 • Panu Stanisławowi Stasiowskiemu;
 • Lokalnym artystom - Stanisławowi Śliwie, Annie Jodłowskiej, Edwardowi Gadzinie, Tomaszowi Mazurowi, Adamowi Baran, Marii Typrowicz, Ewie Przystaś, Wiesławowi Plezi, Józefowi Franczakowi i Mateuszowi Borowiec - za wystawienie swoich dzieł na aukcję;
 • Członkom zespołu "Barwy Jesieni";
 • Członkom zespołu "Awangarda";
 • Pani Monice  Fąfara - instruktorce tańca i jej zespołowi;
 • Panu Dariuszowi Zimnemu - za powożenie bryczką;
 • Panu Damianowi Bober - trenerowi klubu Wisłok Strzyżów;
 • Wszystkim uczniów i absolwentom Zespołu Szkół w Godowej, którzy  wspierali naszą akcję.

 

Dziękujemy!

 Rada Rodziców i uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, dziękuje Panu Dyrektorowi - Wojciechowi Małkowi oraz wszystkim nauczycielom za zorganizowanie zabaw sportowych i innych zajęć w dniu 01.06.2015 z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka”.

Szczególne podziękowania  kierujemy do:

 • Państwa Renaty i Czesława  Fiołek -Zakład Masarsko-Wędliniarski, za wyroby wędliniarskie potrzebne do zorganizowania grilla,
 • Panu Andrzejowi Sieczkowskiemu Sołtysowi naszej miejscowości, za zakup napojów,
 • Panu Maciejowi Ziobro – Radnemu do Rady Miejskiej, za zakup lodów,
 • Panu Piotrowi Tomkowiczowi – Radnemu do Rady Miejskiej, za zorganizowanie dmuchanej zjeżdżalni, która była także udostępniona dla dzieci pozaszkolnych w godzinach popołudniowych, oraz napojów na wieczorną dyskotekę dla dzieci starszych,
 • dla ponów strażaków i pracownikom CSTiR w Strzyżowie za rozłożenie i złożenie zjeżdżalni.

 

                              Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                  Bożena Pawłowska

 

 

Dziękujemy!

W imieniu rodziców i organizatorów koncertu „Gramy dla Sylwii” składamy najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich wykonawców i uczestników wydarzenia, które odbyło się w dniu 26.04.2015 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej.

Dzięki hojności ofiarodawców zebrano 5888,82 zł.  

 

 

Dziękujemy!

Dnia 27 marca 2015 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. W związku z tym szczególnym wydarzeniem pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i realizację konkursu a w szczególności chcielibyśmy podziękować sponsorom.

XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej sponsorowali:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Parafia Godowa - ks. Roman Wałczyk
 3. Maciej Ziobro
 4. Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie
 5. Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Godowej

Dziękuję również młodzieży i nauczycielom z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej za przygotowanie i szczególne zaangażowanie w Konkurs Poezji Religijnej.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję za wszelką okazaną pomoc przy organizacji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

 

 

Dziękujemy!

 Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej – Pan Wojciech Małek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Bożena Pawłowska składają serdeczne podziękowania wszystkim gościom, nauczycielom, rodzicom uczniów i przyjaciołom szkoły, którzy uczestniczyli w Zabawie Karnawałowej w dniu 8 lutego 2014 r.

Szczególne podziękowania kierujemy do hojnych sponsorów:

 • Renata i Czesław Fiołek – Zakład Masarsko-Wędliniarski;
 • Joanna i Marek Szaro – F.U.H.”MAREX”;
 • Antoni Kiełbasa – Firma TRANS-HOL;
 • Daniel i Stanisław Warzybok – Firma TRANSKOP SD;
 • Bank Spółdzielczy w Strzyżowie.

Dziękujemy również:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowej za udostępnienie lokalu,
 • Pani Bożenie Kuźniar i osobom z nią współpracującym za przygotowanie smacznych posiłków,
 • Pani Edycie Drogoń i Barbarze Klimek-Wójcik za obsługę kelnerską,
 • Rodzicom za pomoc w ubiorze Sali, upieczenie ciast i pomoc w przygotowaniu zabawy.

Serdeczne podziękowania składamy również osobom, które pomagały w zrobieniu stołu wiejskiego i tym, które przyniosły produkty i dekoracje na jego zapełnienie, przez co uświetniły naszą zabawę.

 

 

Dziękujemy!

 Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej – Wojciech Małek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Bożena Pawłowska składają serdeczne podziękowania za udział w Zabawie Karnawałowej w dniu 9 lutego 2013 r. wszystkim gościom, nauczycielom, rodzicom uczniów i przyjaciołom szkoły. Szczególne podziękowania kierujemy do hojnych sponsorów, oraz wszystkich którzy przyczynili się do organizacji zabawy.

Szczególne podziękowania kierujemy również do osób przygotowujących posiłki i obsługujących zabawę oraz do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Zabawy Karnawałowej.

 Sponsorzy Zabawy Karnawałowej

Renata i Czesław Fiołek – Zakład Masarsko-Wędliniarski

Joanna i Marek Szaro – Sklep spożywczo-przemysłowy CENTRUM

„Transkop SD” w Strzyżowie – Stanisław i Daniel Warzybok

Antoni Kiełbasa - Firma „TRANS-HOL”

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie

Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA” w Strzyżowie

Waldemar Wyszyński - Mosty-Łódź S.A.  

 

 Dziękujemy!

  Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej – Wojciech Małek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Bożena Pawłowska składają serdeczne podziękowania za udział w Zabawie Karnawałowej w dniu 4 lutego 2012 r. wszystkim gościom, nauczycielom, rodzicom uczniów i przyjaciołom szkoły. Szczególne podziękowania kierujemy do hojnych sponsorów.

 Głównymi sponsorami Zabawy Karnawałowej w dniu 4 lutego 2012 r. byli:

 • Zakład Masarsko-Wędliniarski – Renata i Czesław Fiołek
 • Delikatesy Centrum w Godowej – Joanna i Marek Szaro

  Pozostali sponsorzy (wymienieni w kolejności alfabetycznej):

 • „ARBORA” Sp. z o. o. Producent mebli z litego drewna bukowego – Kazimierz Sołtys
 • „CREDO” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – Arciszewski Jacek
 • „Eldorado” Pizzeria Strzyżów
 • „Fortik” Sklep Komputerowy Strzyżów – Kamil Fortuna
 • „Fotoalex” Laboratorium Fotograficzne Aleksander Józefczyk
 • „Odzież damska” Strzyżów
 • Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA”
 • FH „Obuwie” – Jerzy Chmiel
 • Ficek Adrianna
 • Firma Handlowa Skiff – Anna Prokulewicz
 • Firma Handlowo-Usługowa – Alicja Jagodzińska
 • Firma Handlowo-Usługowa MARS w Ostrowie – Chrobak Marcin
 • Firma Usługowo-Handlowa –Pasternak Zbigniew
 • MET-BUD Sp. J. Jacek, Krzysztof i Tomasz Leszczak
 • P. H. U. GREMUR w Strzyżowie – Dariusz Gajewski i Sławomir Ziobro
 • Paszek Agata
 • Sklep „Bartuś” Strzyżów – Ewa Pawłowska
 • Sklep „Świat dziecka” Strzyżów
 • Sklep Ogrodniczy – Marian Ciuł
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy Barbara i Zbigniew Ochab
 • Sklep Spożywczy – Piskadło Agata
 • Sklep Spożywczy – Sojka Małgorzata
 • TRANS-HOL Antoni Kiełbasa
 • Transkop SD w Strzyżowie – Stanisław Warzybok, Daniel Warzybok
 • TRITON s. c Strzyżów
 • Wnęk Urszula
 • Zakład Usług Optica – Wacław Niebylecki

 Szczególne podziękowania kierujemy również do osób przygotowujących posiłki i obsługujących zabawę oraz do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Zabawy Karnawałowej.

  Dziękujemy:

 • Agencji Reklamowej MIDAS za umieszczenie baneru reklamującego Zabawę Karnawałową organizowaną przez Rade Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowej za udostępnienie lokalu i pomoc w organizacji zabawy
 • Pani Bożenie Kuźniar za przygotowanie smacznego menu
 • Pani Annie Szlachcie i Barbarze Klimek-Wójcik za obsługę kelnerską
 • Pracownikom szkoły za pomoc w organizacji i przygotowaniu zabawy
 • Rodzicom za upieczenie ciast i pomoc w przygotowaniu zabawy
 • Pani Jadwidze Stanek za przygotowanie wystroju sali
 • Pani Barbarze i Jackowi Kawa za wypożyczenie stołu wiejskiego
 • Wszystkim rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom szkoły, którzy uczestniczyli w Zabawie Karnawałowej przyczyniając się do wsparcia inicjatywy Rady Rodziców
 

Dziękujemy!

 Dnia 18 marca 2011 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. W związku z tym szczególnym wydarzeniem pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i realizację konkursu a w szczególności chciałbym podziękować sponsorom.

VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej sponsorowali:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Firma Handlowa DS – Danuta Znamirowska  
 3. Parafia Godowa
 4. Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Mariusz Kawa
 5. Wiceburmistrz Strzyżowa Waldemar Góra
 6. Dziekan ks. dr Jan Wolak
 7. Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie (sprzęt nagłaśniający)
 8. Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Godowej

Dziękuję również młodzieży i nauczycielom z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej za przygotowanie i szczególne zaangażowanie w Konkurs Poezji Religijnej.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję za wszelką okazaną pomoc przy organizacji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej
Wojciech Małek

 

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego