W dniu 15 października jury w składzie:

Jakub Soja – dyrektor szkoły

Marta Midura – nauczyciel świetlicy

Katarzyna Rachwał – nauczyciel plastyki

Maria Czarnik – nauczyciel plastyki

Patrycja Leśniak – uczennica kl8.

dokonało niełatwego wyboru i spośród 54 nadesłanych prac postanowiło przyznać w każdej kategorii wiekowej po 3 nagrody i 2 wyróżnienia.

W kategorii kl. 1-3:

I miejsce – Jagoda Skalska, Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie

II miejsce - Nadia Haligowska, ZS im. Jana Pawła II w Godowej

III miejsce - Amelia Worosz, Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie

Wyróżnieni:

Damian Matuszewski, Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie

Aleksandra Bloch, ZS im. Jana Pawła II w Godowej

 

W kategorii kl.4-6:

I miejsce - Julia Ruszała, SP nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

II miejsce - Joanna Miązek, SP nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

III miejsce - Wiktoria Pękosz, SP nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

Wyróżnieni:

Emilia Moskwa, SP nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

Natalia Ziobro, ZS im. Jana Pawła II w Godowej

 

W kategorii kl.7-8:

I miejsce - Lena Czarnik, ZS im. Jana Pawła II w Godowej

II miejsce - Dawid Hus, SOSW w Strzyżowie

III miejsce - Dominika Wyszyńska, ZS im. Jana Pawła II w Godowej

Wyróżnieni:

Aleksandra Gąsior, Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie

Maksymilian Moskwa, ZS im. Jana Pawła II w Godowej

Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.