KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe:

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty
- język polski

14 maja 2024 r.
godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
- matematyka

15 maja 2024 r.
 godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
-język obcy nowożytny

16 maja 2024 r.
godz. 9:00

Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie - wakacje:

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2024


2 listopada 2023 r.
3 listopada 2023 r.
2 maja 2024 r.
14 maja 2024 r. (pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty)
15 maja 2024 r. (drugi dzień egzaminu ósmoklasisty)
16 maja 2024 r. (trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty)
31 maja 2024 r.
17 czerwca 2024 r.