WIZJA SZKOŁY 2010-2020

SZKOŁA SILNIE ZWIĄZANA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

SZKOŁA JEST WSPÓLNOTĄ I WSZYSCY JEJ CZŁONKOWIE SĄ JEDNAKOWO WAŻNI

W PRACY BIERZEMY POD UWAGĘ ZRÓŻNICOWANIE POTRZEB I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW DĄŻĄC DO ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW ROZWOJU KAŻDEMU Z NICH

W REALIZACJI PROGRAMU DOMINUJĄ NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA

NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE PRACOWNIE ZACHĘCAJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ DO ZDOBYWANIA WIEDZY ORAZ UMOŻLIWIAJĄ PROWADZENIE CIEKAWYCH ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH I RÓŻNORODNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH

NAUCZYCIELE PRZYGOTOWANI SĄ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z KILKU PRZEDMIOTÓW I REALIZACJI ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

NAUCZYCIELE MAJĄ ZAPEWNIONE WARUNKI DO PODNOSZENIA SWOICH KWALIFIKACJI

SZKOŁA NASZA MA WIELU SOJUSZNIKÓW W LOKALNYM ŚRODOWISKU

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY SĄ PRZYGOTOWANI DO BRANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJE ZACHOWANIA I OSIĄGNIĘCIA

ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI DO NAUKI NA WYŻSZYM ETAPIE KSZTAŁCENIE