Historia szkolnictwa w Godowej

 

Szkolnictwo w Godowej rozpoczęło się w 1874 roku w chwili założenia pierwszej szkoły. Pierwszym kierownikiem, kierownikiem zarazem nauczycielem szkoły był w 1896 roku był p. Andrzej Schmuc, który w rok później został zastąpiony przez Józefa Chrichlę.
W 1898 roku zamianowano dla szkoły drugą siłę nauczycielską;. Była to funkcja nauczyciela nadetatowego i pełnili ją w kolejnych latach:

  • 1898/99 p. Wojciech Dubas
  • 1899/00 p. Edward Wajda
  • 1900/01 p. Wincenty Hałka
  • 1901/02 p. Władysław Makares
  • 1902/03 p. Maria Brodnicka
  • 1903/04 p. Maria Dziczyńska
  • 1904/05 p. Jan Wagner
  • 1905/06 p. Aniela Balaweder

W tym też roku salę szkolną podzielona na dwie oddzielne salki.

 Rok 1906

12 luty - śmierć, z powodu ataku serca, nauczyciel naszej szkoły, p. Józef Leon Świątecki. Pracował on w naszej szkole 21 lat jako nauczyciel stały.
Po śmierci - przyjęcie, przeniesionego ze szkoły w Wysokiej, pana Stanisława Kaniowskiego.
1906/07 - w owym roku szkolnym w naszej szkole pracowało dwoje nauczycieli: Stanisław Kaniowski oraz Aniela Balaweder.
29-31 sierpnia – zapisy do szkoły: zapisało się 258 uczniów (127 chłopców i 129 dziewcząt) na naukę codzienną oraz 50 uczniów (22 chłopców i 28 dziewcząt) na naukę dodatkową.
8 październik – w naszej miejscowości zawiązuje się Rada szkolna miejscowa, której przewodniczącym zostaje Stanisław Dydyński, a zastępcą Franciszek Zwiercan.
29 październik – Rada szkolna krajowa przekształca tutejszą szkołę na dwuklasową od dnia 1 września 1907 roku.
Jesień – frekwencja w szkole jest bardzo mała, a to przez brak przejścia przez rzekę. Wszystkie kładki zabrała letnia powódź.

 Rok 1907

styczeń-luty – frekwencja w szkole jest bardzo mała, a to przez silne mrozy, opady śniegu i epidemię odry, Odry wyniku której zmarło troje dzieci szkolnych.
27 czerwca – zakończenie roku szkolnego 1906/07.
8 lipca - rada szkolna krajowa otwiera przy naszej szkole drugą salę nadetatową, na której pomieszczenie przeznaczono jedną ze sal u pana Piotra Krypla.
22 sierpnia - przenosiny pani Anieli Balaweder do szkoły w Szufnarowej, a w jej miejsce sprowadzono p. Helenę Malankównę, dotychczas uczącą w Dobrzechowie. Przyjęto też, jako nauczycielkę nadetatową, panią Elżbietę Patrynównę.
29-31 sierpnia – wpisy uczniów do szkoły. Zapisało się 241 uczniów (124 chłopców i 117 dziewcząt) na naukę codzienną oraz 49 uczniów (19 chłopców i 30 dziewcząt) na naukę dopełniającą.
2 września - rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1907/08.

Rok 1908

26 lutego – zamknięcie salki u Krypla, ponieważ jedno z jego dzieci zachorowało na szkarlatynę, w wyniku czego dzieci uczęszczające do drugiej klasy nadetatowej przyjmowały do 27 marca nauki w budynku szkolnym.
25-27 maja - nauka nie odbywa się, a to z racji wizyty kanonicznej w naszej parafii ks. bp. Józefa Sebastiana Pelczara. W tym czasie odbywały się uroczystości parafialne, a uczniowie przystąpili do bierzmowania i komunii świętej.
26 maja - zamknięcie tutejszej szkoły, ponieważ bardzo rozszerzała się epidemia szkarlatyny. Z tego powodu rok szkolny 1907/08 zakończono w dniu 30 maja.
29 sierpnia – przeniesienia tutejszych nauczycielek, Elżbiety Patrynówny i Heleny Malankówny na inne posady, a w ich miejsce następuje przyjęcie pań Julii i Marii Horniatkiewiczówny.
29-31 sierpnia – spis dzieci szkolnych. Do naszej szkoły zapisało się 229 uczniów (116 chłopców i 113 dziewcząt) na naukę codzienną, a także 59 uczniów (19 chłopców i 40 dziewcząt) na nauką dopełniającą.
1 września – rozpoczęcie roku szkolnego 1908/1909.
28 listopada - jubileusz 50-lecia kapłaństwa ówczesnego papieża Piusa X. Odbyły się uroczystości w kościele parafialnym w Strzyżowie.
2 grudnia - uroczystość z okazji 60-lecia rządów Franciszka Józefa I, cesarz Austrii ( pamiętajmy, że wtedy Polska była pod zaborami).

 Rok 1909

25 stycznia – Rada szkolna zamianowała kierownikiem tutejszej szkoły pana Stanisława Kaniowskiego.
18 marca - rada szkolna zamianowała Marię Horniatiewiczównę stała nauczycielką w tutejszej szkole.
28 lipca - przeniesienie Anieli Prószyńskiej ze szkoły z Zyznowa do tutejszej szkoły. W jej miejsce do Żyznowa z naszej szkoły została przeniesiona Julia Horniatkiewiczówna.
29-31 sierpnia – spis uczniów. Zapisało się 121 chłopców i113 dziewcząt na naukę codzienną oraz 20 chłopców i 35 dziewcząt na dopełniającą.
1 września – rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1909/10.

Rok 1910

29-31 sierpnia – spis dzieci. Zapisało się do tutejszej szkoły 120 chłopców i 124 dziewczęta na naukę codzienną oraz 50 chłopców i 68 dziewcząt na naukę dopełniającą.
1 września - nowy rok szkolny 1910/11.

Rok 1911

Wakacje - przeniesienie nauczycielek: Marię Mazirkównę i Amelię Prószyńską do Wiśniowej, a w ich miejsce przyjęto Walerię Tucką z Wiśniowej.

29-31 sierpnia – spis dzieci. Do naszej szkoły zapisało się 117 chłopców i 111 dziewcząt na naukę codzienną oraz 33 chłopców i 41 dziewcząt na dopełniającą.

1 września - rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1911/12.

Początek roku szk. – choroba obu nauczycielek i zastąpienie ich przez kierownika szkoły Stanisława Kaniowskiego.

Rok 1912

Luty – przyjęcie , jako nauczyciela tymczasowego, pani Kazimiery Tarnowskiej (wcześniej Lutcza) oraz przenosiny Walerii Puckiej do Pietruszowej Woli.
Czerwiec – zakończenie roku szkolnego – bardzo słaby rezultat nauczania.
Sierpień – spis dzieci. Zapisało się 117 chłopców i 105 dziewcząt na naukę codzienną oraz 23 chłopców i 30 dziewcząt na naukę dopełniającą.
2 wrzesień – rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Rok 1923

19 luty - uroczystość z okazji 450-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
28 maja - nabożeństwo żałobne za spokój duszy śp. Ks. Rafała Batkiewicza.
Czerwiec - kuratorium wydaje rozporządzenie, że odtąd wpisy będą odbywać się tuż po zakończeniu roku szkolnego.
1 września – nowy rok szkolny. Naukę rozpoczęło 102 chłopców i 95 dziewcząt.
Październik - zatwierdzenie nowej Rady szkolnej miejscowej, której przewodniczącym został Jan Janosz, a zastępcą Jan Gorczyca.
13 październik – pochód z okazji 150-lecia utworzenia KEN i śmierci ks. Stanisława Konarskiego.
Październik – składka w szkole na rzecz dzieci japońskich poszkodowanych przez trzęsienie ziemi.

Rok 1924

25 luty – zamknięcie szkoły z powodu braku opału do 11 marca.
19 marca – jubileusz 60-lecia kapłaństwa, a 22-lecia biskupstwa ks. Józefa Sebastiana Pelczara.
Marzec - nastała hiperinflacja. Nie każdego było stać na kupno podręczników.
30 czerwca – zastąpienie marki polskiej złotym polskim. Koniec Hiperinflacji.
Sierpień - pokrycie budynku szkoły dachówką.
Wakacje – przeniesienie dotychczasowej nauczycielki, pani Janiny Kaniowskiej do Szufnarowej, a w jej miejsce przyjęcie Ludwiki Rolówny.
1 września - nowy rok szkolny 1924/25. Naukę rozpoczęło 100 chłopców i 88 dziewcząt. Liczba uczniów spadla od 1920/21 o przeszło 50%, co jest skutkiem I wojny światowej.
25 październik – specjalna lekcja poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza, którego zwłoki w tym dniu sprowadzono do Warszawy.
5 listopada – śmierć byłej nauczycielki naszej szkoły, pani Józefy Bursztynównej.

Rok 1925

Marzec - zamianowanie Michała Syropy nauczycielem tymczasowym w naszej szkole.
Maj - przekształcenie naszej szkoły w czteroklasową, z językiem wykładowym polskim.
Październik - pierwsze przedstawienie nowopowołanego „Koła młodzieży”.

Rok 1926

31 stycznia – obchód rocznicy powstania styczniowego, przygotowany przez szkołę i „Koło młodzieży”.
Pierwszy kwartał – obchód uroczystości 900 rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego.
Kwiecień – nabycie flagi polskiej, która począwszy od 3 maja owego roku powiewała na budynku szkoły podczas każdego święta narodowego.
Kwiecień – wysłanie do USA listu od pracowników szkoły na uroczystość 150 rocznicy niepodległości tego państwa.
4 czerwca – odwiedziny naszej szkoły przez biskupa Fuszera.
1 września – rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
29 październik – nabożeństwo żałobne za zamordowanego 10 dni wcześniej Stanisława Solińskiego.
Listopad – odchody 200-lecia kanonizacji św. Stanisława Kostki i uroczysty wieczór na cześć tego świętego.

Rok 1927

6-7 stycznia – Kradzież w szkole!!! Złodzieje tutejszej gminy wkradają się do szkoły i kradną 28 zł oraz przybory szkolne. Straty oszacowano na 30 zł.
19 marca – dzień, w którym godzinę nauki poświęcono marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Marzec – składka w wsi na budowę biblioteki szkolnej. Zebrano 25,61 zł, a 12,50 zł dołożyła Rada szkolna miejscowa.
3 maja – uczniowie szkoły brali udział w nabożeństwie i pochodzie, które odbyły się w Strzyżowie.
Wiosna – przyznanie przez kuratorium naszej szkole stopnia organizacyjnego.
24 czerwca – poranek ku czci Juliusza Słowackiego, z okazji sprowadzenia jego zwłok do ojczyzny.
Wakacje – opuścił naszą szkołę Michał Syrota, przeniesiony do szkoły w Parówce, a jego miejsce zajął Władysław Hliniak (wcześniej Dobrzechów).
1 września – początek nowego roku szkolnego.
11 listopad – uroczystość z okazji 9 rocznicy odzyskania niepodległości.

Rok 1928

Wakacje – w szkole przeprowadzono remont. Wstawiono we wszystkich klasach oraz kuchni podłogi; naprawiono piwnicę, a także wybudowano studnię.
1 września- nowy rok szkolny: 1928/29.
16-23 września – odbył się tydzień dziecka, który spędzono na grach i zabawach.
10-11 listopad – w szkole odbyły się uroczystości z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości. Po ich zakończeniu zasadzono przy szkole drzewo, które nazwano „Lipą wolności”.
16 listopad – wprowadzenie w życie szkolnej kasy oszczędności Storczyka.
Listopad i grudzień – epidemia chorób gardła w naszej miejscowości, co spowodowało niską frekwencję.

Rok 1929

Styczeń – niska frekwencja w szkole spowodowana dużymi mrozami i grasującą grypą.
Luty – nauki nie było, a to przez mrozy, które dochodziły nawet do -400C.
Czerwiec – zakończenie roku szkolnego. Mimo wielu niesprzyjających czynników i wielu godzin opuszczonych przez uczniów wyniki były pozytywne.

 Rok 1930

1 września – rozpoczęcie roku szkolnego.
Październik – uroczystość z okazji 150-lecia śmierci Kazimierza Pułaskiego.
Początek wiosny – roztopy sprawiły, że pogorszył się bardzo stan dróg we wsi, co spowodowało niską frekwencję w szkole.
Luty – miał miejsce tragiczny wypadek! Jan Saszek, uczeń klasy IV, ślizgając się po rzece wpadł w przeręble i utonął. W pogrzebie wzięła udział cała dziatwa szkolna.
3 maja – uroczystość z okazji ustalenia Konstytucji 3 maja.
Maj-czerwiec – epidemia odry zmniejszyła frekwencję w szkole.
Czerwiec – w naszej wsi odbyło się urządzone przez szkołę „Święto pieśni”.

Rok 1931/32

1 września – rok szkolny rozpoczął się przy trzech siłach nauczycielskich; Ludwika Rolówna, Janina Pałaszówna i Jadwiga Pacześniakowa. Nauczyciel Hliniak otrzymał urlop. Nowym kierownikiem szkoły, po panu Kaniowskim, który przeszedł na emeryturę została pani Ludwika Rolówna. Do szkoły przystąpiło 150 chłopców i 152 dziewczyny, co sprawiło, że szkoła 4-klasowa działała na zasadzie 5-klasowej o sześciu kompletach.

1 październik – w drodze konkursu kierownikiem tutejszej szkoły został Zdzisław Pietruszka.
Grudzień – remont szkoły.
Styczeń - powstał konflikt pomiędzy nauczycielstwem, nauczycielstwem wójtem, w skutek czego warunki w szkole były coraz gorsze.
10 kwietnia – zlikwidowano powiat strzyżowski, a tutejszą gminę Godowa wcielono do powiatu rzeszowskiego.

Rok 1932/33

1 września – nowy rok szkolny. Naukę rozpoczęto jednak dopiero 5 września, gdyż izby szkolne nie zostały wcześniej wykończone. Naukę rozpoczęło 306 dzieci. Odbywała się ona w 6 kompletach, kompletach czterech salach.

Wrzesień – niechętny stosunek wójta, Stanisława Pamuły, do naszej szkoły doprowadził do zniesienia stopnia organizacyjnego i pozbycia się niektórych nauczycieli. Dotychczasową salę szkolną przerobiono na mieszkania, a szkolnictwo przeniesiono do Kółka Rolniczego (dziś SKR). Nauka odbywała się tam w trzech salach.
1 marca – zwolniono Jadwigę Pacześniakównę, a w jej miejsce zatrudniono Tadeusza Ruebeubauera.
15 czerwca – zakończenie roku szkolnego.

Rok 1933/34

1 września – rozpoczęcie roku szkolnego. Nauka odbywała się w 6 kompletach. Kierownikiem pozostał Zdzisław Pietruszka. Nauczyciele to: Ludwika Hliniakowa, Władysław Hliniak oraz Maria Holejko. Religii uczyli na zmianę księża: Ludwik Wysoki i Roman Hejnosz.
18 listopada – tragiczny wypadek! Podczas jednego z wesel Dominik Ziobro, bawiąc się rewolwerem, położył trupem Józefa Ziobro.
16 lipca – naszą miejscowość nawiedziła powódź.
22 sierpnia – rozpoczęcie roku szkolnego.
12 listopada – gmina oddala do użytku szkoły czwartą salę lekcyjną.

Rok 1935

1 luty – dotychczasowego kierownika, Zdzisława Pietruszkę, zastąpił Władysław Hliniak. W miejsce Hliniaka do grona nauczycielskiego przyjęto Władysławę Bartusiównę.
7 luty – wybory do gminy, w których startowała m. In. Ludwika Hliniakowa.
23 stycznia-6 maj – w szkole prowadzona była akcja dożywiania dzieci z domów dotkniętych powodzią. Z akcji tej korzystało 136 dzieci.
8 września – września tutejszej szkole odbyły się wybory do sejmu, którym przewodniczył kierownik szkoły, Władysław Hliniak.
23 listopad – w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny kandydatki na nauczycielkę, pani Janiny Bałtowskiej. Prowadziła ona lekcję w klasie IV i ukończyła egzamin z wynikiem ogólnym dobrym.

Rok 1937

11 kwietnia – rada gromadzka jednogłośnie podejmuje decyzję o budowie nowego budynku szkolnego.
Wrzesień – szkoła uzyskuje piąty etat, na który zostaje przyjęta pani Antonina Bauas.
15 listopad – szkoła tutejsza zostaje przemianowana w publiczną szkołę powszechną stopnia pierwszego.

Rok 1938

28 luty – Inspektorat szkolny w Rzeszowie powołuje do tutejszej szkoły p. Piotra Bartowskiego, w zamian za p. Janinę Bieniaszową.
20 stycznia-15 kwietnia – prowadzona jest akcja dożywiania. Korzysta 65 dzieci.

 Rok 1939

1 września – wybuch II wojny światowej i początek nowego roku szkolnego.
Grudzień – na wezwanie władz niemieckich nauczyciele tutejszej szkoły przerywają naukę.

 Rok 1945

Wrzesień – po oswobodzeniu przez armie sowiecką i wojska polskie ojczyzny, do naszej szkoły wraca kierownik Władysław Hliniak. Dotychczasowy kierownik tymczasowy, za bójkę z nauczycielem Edwardem Rysińskim, został zawieszony, a następnie zwolniony.
Rok szkolny 45/46 - w roku tym do tutejszej szkoły uczęszczało 253 dzieci. Frekwencja wynosiła 70%. Najgorsza była w klasach I i VII. Poddano projekt budowy nowego budynku szkolnego (tej w której uczymy się aktualnie). Powołano komitet pod przewodnictwem Władysław Hliniaka, który był odpowiedzialny za realizację budowy. Koszt inwestycji wyceniono na 6,5 mln złotych.

 Rok 1946

9 czerwca – w dzień Zielonych świąt w tutejszej rzece, Stobnicy, utopił się uczeń klasy VII, Stanisław Sikora.
Rok szkolny 46/47 – uczęszczało do szkoły 277 dzieci. Frekwencja wynosiła 68%. Najgorsza była w klasie I (58%), najlepsza w klasie VII (80%).

Rok 1948

Kwiecień – komisja szkolna w Rzeszowie zmniejsza okrąg szkolny Godowej. Cześć uczniów zostało przeniesionych do obwodów: Strzyżów i Brzeżanka.
Czerwiec – podsumowanie roku wykazało, że spośród 288 uczniów, którzy rozpoczęli naukę w tym roku ukończyło ją 271 osób. Wskaźnik frekwencji wynosił 80%. Najlepsza frekwencja była w klasie VII (86%), a najgorsza w klasie VI (74%).
16 września – uroczyste rozpoczęcie budowy nowego budynku szkoły „na skale” (tej do której aktualnie uczęszczamy). Do pracy zatrudniono 41 robotników.
Jesień – kierownikiem szkoły, a zarazem przewodniczącym komitetu Budowy Szkoły został Franciszek Chlebicki.

Rok 1955

19 czerwca – uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkoły, przy udziale władz samorządowych. Władze te wyraziły szczególne podziękowania Franciszkowi Chlebickiemu, za trud włożony w budowę szkoły. Wydział oświaty w Strzyżowie zakupił dla tutejszej szkoły 20 ławek, 7 biurek i 7 szaf.
Rok szkolny 55/56 – liczba osób uczęszczających do szkoły 257. Frekwencja była bardzo wysoka i wynosiła 90%.

 Rok 1958

Marzec – zmiana kierownika. Nowym kierownikiem został pan Franciszek Lipieński. Powodem tej zmiany była zła atmosfera między poprzednim kierownikiem, kierownikiem nauczycielstwem, częste kłótnie.
Czerwiec – podsumowanie roku. Do szkoły uczęszczało 273 uczniów. Ostatnią klasę skończyło 23 uczniów.
Wakacje – budynek szkolny był miejscem zamieszkania kolonii szkolnej zorganizowanej przez Zakład Przetwórstwa Owocowego.
3 września – rozpoczęcie roku szkolnego 1958/59.

 Informacje od 1959r. nie zawierają Kroniki szkolne