Copyright 2019 - Custom text here

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom naszych uczniów oraz oczekiwaniom rodziców, nauczyciele prowadzą społecznie wiele dodatkowych zajęć. Są to koła zainteresowań, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności, a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na których uczniowie z pomocą nauczycieli pracują nad pokonaniem trudności w nauce i osiągnięciem wyższych wyników kształcenia.

 

Rozkład zajęć pozalekcyjnych
w roku szkolnym 2019/2020

Klasy

Termin realizacji

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciel prowadzący zajęcia

       
f t g m