Copyright 2019 - Custom text here

Wyniki XIV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

16.03.2018 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska przewodnicząca

Ks.dr Jan Wolak

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg

dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych

I miejsce - Kacper Fąfara – SP nr 2 im. M. Konopnickiej MZS w Strzyżowie

II miejsce - Julia Rozborska – SP im. Jana Pawła II w Konieczkowej

III miejsce - Emilia Klecha – SP nr 2 im. M. Konopnickiej MZS w Strzyżowie

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Klaudia Radziszewska – SP nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie

Zuzanna Mazur – SP nr 2 im. M. Konopnickiej MZS w Strzyżowie

Specjalne wyróżnienie Przewodniczącej Jury Zdzisławy Górskiej:

Natalia Wolan – ZS im. Jana Pawła II w Godowej

W kategorii klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów

I miejsce - Ilona Hart – ZS w Wysokiej Strzyżowskiej

II miejsce - Klaudia Chruniak – ZS im. Jana Pawła II w Godowej

III miejsce - Patrycja Chruniak – ZS im. Jana Pawła II w Godowej

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Dominika Machoś – SP nr 2 im. M. Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi w Strzyżowie

Aleksandra Kasprzyk – ZS Wysoka Strzyżowska

Specjalne wyróżnienie Przewodniczącej Jury Zdzisławy Górskiej:

Sylwia Ziobro – ZS im. Jana Pawła II w Godowej

Specjalne wyróżnienie ks. Dziekana Jana Wolaka:

Michał Ossowski – SP nr 2 im. M. Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi w Strzyżowie

f t g m