Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia

Łąka św. Franciszka

2016 rok

-Zdjęcia-

 

 

Warsztaty z ekomobilem dla uczniów

 

9 lutego 2016 r. Podkarpacki EkoMobil kolejny raz zajechał do naszej szkoły. Tym razem pod okiem trenerów nasi uczniowie z klasy IV i V brali udział w warsztatach laboratoryjnych z mikroskopowaniem. Młodsi uczniowie z klas 1-3 SP uczestniczyli w warsztatach JEŻ SWÓJ ZWIERZ. Motywem przewodnim warsztatów były jeże i to ich poznawaniu poświęcona była część zajęć. Dodatkowo podczas warsztatów omówione były inne tematy związane z gatunkami występującymi w sąsiedztwie człowieka.

 

-Galeria Zdjęć- 

Więcej…

 

 

Łąka Św. Franciszka

Siania kwietnej łąki dla motyli, pszczół i trzmieli przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej. Uczniowie mogli zdobywać informacje o różnorodności występujących gatunków owadów oraz prowadzić badania dotyczące liczebności i stałości występowania gatunków owadów zapylających.


-Zdjęcia-

 

 

Łąka Św. Franciszka

Jednym z zadań projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia jest kampania siania kwietnej łąki dla motyli, pszczół i trzmieli. Dzięki niej uczniowie będą mogli zdobywać informacje o różnorodności występujących tam gatunków oraz prowadzić badania dotyczące liczebności i stałości występowania gatunków owadów zapylających.

Cel projektu.

 • Rozpoznawanie pospolitych owadów zapylających.
 • Zdobywanie informacji o różnorodności występujących na łące kwietnej gatunków.
 • Prowadzenie badań dotyczących liczebności i stałości występowania gatunków owadów zapylających na obserwowanej łące kwietnej.
 • Umiejętność odławiania i obserwowania materiału poglądowego.
 • Nabywanie zdolności do wykonania ekspozycji owadów za pomocą wystawy fotograficznej i tablic poglądowych

 

 

Konkursu „12 Twarzy Natury”

Organizatorem konkursu jest:
 Stowarzyszenie „EKOSKOP”, 35-103 Rzeszów, ul. Strzelnicza 15/9.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Regulamin Konkursu „12 Twarzy Natury” 

 

Udział w zajęciach w ramach projektu
„Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”


-Zdjęcia-

 

Planowane działania szkół realizujących projekt
„Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”

 • Udział reprezentacji szkoły w konferencji otwarcia we wrześniu 2014 r. i w konferencji zakończenia projektu w kwietniu 2016r.
 • Trzy plenerowe autobusowe 7-godzinne wyjazdy warsztatów „Paszport do Ekolandii” dla grupy ok. 24 uczniów każdy. Uczniowie otrzymują materiały edukacyjne.
 • Cztery 3-godzinne interaktywne warsztaty „Laboratorium bioróżnorodności” z wykorzystaniem (w najbliższym otoczeniu szkoły) samochodu „Podkarpacki EkoMobli”
 • z ćwiczeniami środowiskowymi prowadzonymi przez trenerów-ekologów. Jednocześnie
 • w zajęciach uczestniczy ok. 24 dzieci dzielonych na dwie grupy warsztatowe.
 • Sześć 2-godzinnych warsztatów „Śladami bioróżnorodności” dla uczniów klas starszych.
 • Dwanaście 1-godzinnych interaktywnych warsztatów „gier i zabaw” oraz "teatrzyku bioróżnorodności" dla klas młodszych.
 • Udział szkoły w konkursie „SOS dla bioróżnorodności” polegającym na przygotowaniu planu kampanii szkolnej służącej promocji lokalnej ochrony bioróżnorodności. 
 • Udział uczniów w konkursie plastycznym „12 Twarzy Natury” w roku 2015.
 • Udział reprezentacji szkoły w happeningu ekologicznym „Alarm dla bioróżnorodności” nad Wisłokiem w Rzeszowie IX 2014 i VI 2015 r.
 • Organizacja na terenie szkoły czasowej ekspozycji 14 roll’upowej wystawy „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”.
 

„Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”

Opis projektu

Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Małych Grantów
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie "EKOSKOP"

 

Całkowity koszt kwalifikowany:  1 026 063 PLN
Wnioskowana kwota dofinansowania: 923 457 PLN
Okres realizacji: 06.2014r. - 04.2016r.

Celem projektu jest:

 • wzrost świadomości mieszkańców centralnego Podkarpacia nt. wartości i potrzeby zachowania bioróżnorodności,
 • wprowadzenie do szkół metod plenerowych warsztatowych edukacji o bioróżnorodności,
 • umocnienie Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia "EKOSKOP",
 • praktyczne działania dla ochrony bioróżnorodności,
 • budowanie sieci współpracy podkarpackich Centrów Edukacji Ekologicznej na rzecz ochrony bioróżnorodności,
 • zwrócenie uwagi lokalnych mediów na problem utraty bioróżnorodności.

Główne grupy docelowe:

 • Dzieci i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Lokalni liderzy życia społecznego.
 • Trenerzy i wolontariusze nowo powołanych podkarpackich Centrów Edukacji Ekologicznej.
 • Rodziny zainteresowane edukacją przyrodniczą.
 • Ogół społeczeństwa Podkarpacia, w szczególności z obszaru NATURA 2000 „Wisłok środkowy z dopływami”.
 • Mieszkańcy Polski i Europy - dzięki mediom elektronicznym z serwisem w języku angielskim.

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego