Rekrutacja

NABÓR DO
I KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Od 18 – 21 kwietnia 2017 r. przyjmowane są zgłoszeń od rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Od 24 do 28 kwietnia 2017 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Przypominamy, że w roku szkolnym 2017/2018 obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich (ur. 2010 r.)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Kryteria naboru do klasy I

Karta zgłoszenia dziecka klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Godowej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Godowej

Terminy rekrutacji

Nowe prawo oświatowe - rekrutacja 2017 - 2018

 

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie I i II

  1. Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
  2. Dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek o kontynuację nauki w tej samej klasie /czyli w I albo II/ w bieżącym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu odpowiednio do klasy II bądź III, a tym samym nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Natomiast od 1 września 2016 roku rozpoczyna naukę odpowiednio w klasie I bądź w klasie II.

Należy też podkreślić, że decyzja o kontynuowaniu nauki ponownie w tej samej klasie należy tylko do rodziców uczniów.

Wnioski można pobrać ze strony bądź bezpośrednio w szkole.

Wniosek o kontynuowanie nauki

 

 


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

 

Zarządzenie

 

Zarządzenie

 

NABÓR DO
I KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2015 r. trwa rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej

Karty zgłoszenia dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej

dostępne są w sekretariacie szkoły.

Przypominam, że w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich (ur. 2008 r.) oraz 6-letnich (ur. 2009 r.)

W przypadku zamieszkania dziecka poza obwodem Szkoły Podstawowej

w Godowej rodzic zobowiązany jest złożyć wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu (wniosek również jest dostępny w sekretariacie).

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Godowej

Karta zgłoszenia dziecka 6/7 letniego do Szkoły Podstawowej w Godowej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Godowej

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego