KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe: 29 stycznia   11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna
18 kwietnia 2018 r.
- z zakresu historii i wiedzy
  o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część matematyczno-przyrodnicza
 19 kwietnia 2018 r.
- z zakresu przedmiotów
  przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część z języka obcego nowożytnego
 20 kwietnia 2018 r.
- na poziomie podstawowym- godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie - wakacje: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne

18 kwietnia 2018 r. (pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego)
19 kwietnia 2018 r.(drugi dzień egzaminu gimnazjalnego)
20 kwietnia 2018 r. (trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego)
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

 

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego