Copyright 2019 - Custom text here

VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
18.03.2011 rok


Jury w składzie:

Zdzisława Górska przewodnicząca

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg

Ks. dr Jan Wolak

Adam Kluska

Waldemar Góra

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce     - Adrianna Wójtowicz – SP nr 1 Strzyżów

II miejsce    - Martyna Niewieściuch – ZS Grodzisko

III miejsce - Dorota Stawarz – ZS Dobrzechów

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Beata Czarnik– ZS Glinik Zaborowski

Weronika Wójcik – SP nr 1 Strzyżów

Zdzisława Górska przyznała nagrodę indywidualną dla:

Arkadiusza Grodzkiego – ZS Grodzisko

Dyrektor ZS im. Jana Pawła II w Godowej przyznał nagrodę indywidualną dla:

Adriana Kuta – ZS Wysoka Strzyżowska

 

W kategorii gimnazjów

I miejsce     - Łukasz Baran – ZS Dobrzechów

II miejsce    - Sylwia Drogoń – MZS Strzyżów

III miejsce - Rafał Opoń – ZS Godowa

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Patrycja Wolan – ZS Konieczkowa

Klaudia Zwiercan – ZS Godowa

Marlena Mularska – ZS Dobrzechów

Zdzisława Górska przyznała nagrodę indywidualną dla:

Natalii Flagi – ZS Godowa

 

 

 

 

f t g m