Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

 

PLAN LEKCJI
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
w roku szkolnym 2018/2019

 

Kolejność godzin lekcyjnych Czas trwania lekcji
1    800-845
2    850-935
3    950-1035
4    1050-1135
5    1150-1235
6    1250-1335
7    1340-1425
8    1430-1515
9    1520-1605

Plan lekcji dla wszystkich klas:

 Do otwarcia pliku potrzebny jest Adobe Reader, który można ściągnąć np. ze strony: http://www.dobreprogramy.pl

 

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html

Pobierz poradnik.

 

 

 

KOLONIE LETNIE 2018 dla dzieci rolników

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2002 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kolonie organizowane są w Ośrodku:

- „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy,

- „Polar” przy ul. Wczasowej 5, 82-103 Stegna.

Turnus trwa 11 dni (10 noclegów).

W założeniu pobytu na koloniach:

- wycieczki,

- ogniska,

- dyskoteki.

Wiele atrakcji dla dzieci!

Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.

Dopłata do kolonii letnich: 390,00 zł + 160,00 zł do transportu = 550,00 zł.

Termin: 24.07 – 03.08.2018 r.        
    

Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, Kancelaria Ogólna (parter), tel. 17 2761 354 do dnia 10 lipca, tj. wtorek, do godz. 15.00.

Osoba do kontaktów: Anna Fąfara, tel. 783 501 404.

 

Dziękujemy!

Dyrektor i uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, dziękują wszystkim za zorganizowanie w dniu 30 maja 2018 r. różnych atrakcji z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Państwa Renaty i Czesława  Fiołek - Zakład Masarsko-Wędliniarski- za wyroby wędliniarskie na grilla.
Panom Piotrowi Tomkowiczowi, Maciejowi Ziobro - Radnym Rady Miejskiej

- za wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, która była także udostępniona dla dzieci pozaszkolnych w godzinach popołudniowych,      
- zakup lodów i napojów, 
- ufundowanie nagród w konkursie szachowym.        
Dla Rady Rodziców z Panią Przewodniczącą Bożeną Pawłowską na czele- za współfinansowanie nagród w licznych konkursach.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego święta.
Niech uśmiech naszych podopiecznych będzie dla Was najlepszym podziękowaniem.

Święto naszych Milusińskich połączone było z podsumowaniem Projektu Eureka! – Programu wsparcia szkół z terenu Gminy Strzyżów. W ciągu 3 semestrów trwania programu uczniowie uczestniczyli w wielu zajęciach zarówno wyrównujących wiedzę jak i rozwijających.

Podsumowanie projektu rozpoczęto przedstawieniem „Snow White” w j. angielskim w wykonaniu 4b pod opieką Katarzyny Paszek. Następnie uczniowie mogli zobaczyć ciekawe prezentacje, eksperymenty, brać udział w zabawach edukacyjnych przygotowanych przez ich starszych kolegów i nauczycieli. Do ich dyspozycji było 7 stoisk:

Stoisko złudzenia optyczne:

Zuzanna Koziarska, Katarzyna Wójcik, Martyna Ziobro, Oliwia Zamorska, Laura Turczyn pod opieką Marii Czarnik

Stoisko fizyka:

Andżelika Fiołek, Magdalena Sołtys, Paulina Ziobro pod opieką Katarzyny Rachwał

Stoisko chemia:

Wioletta Urban, Anita Szopa pod opieką Krystyny Michoń

Stoisko j. angielski:

Zuzanna Flaga, Amelia Paszek, Daria Świerad, Klaudia Chruniak pod opieką Joanny Góry

Stoisko matematyka:

Julia Ziobro, Sylwia Ziobro, Patrycja Chruniak, Izabela Fiołek, Weronika Cyran pod opieką Wojciecha Małka

Stoisko robotyka:

Radosław Ziobro, Szymon Ziobro, Bartłomiej Sękowski pod opieką Katarzyny Rachwał

stoisko biologia:

Joanna Ziobro, Andżelika Pękosz, Patrycja Wnęk, Edyta Wojtaszek, Patrycja Ziobro pod opieką Katarzyny Paszek

Zawody szachowe opiekun Jakub Soja

W podsumowaniu projektu wzięły udział Pani Burmistrz Strzyżowa Dagmara Preisner oraz Barbara Turoń – osoby odpowiedzialne za realizację projektu w gminie Strzyżów.

Dziękuję Wszystkim bardzo serdecznie za włożony trud w przygotowanie i realizację zadań projektowych,  a szczególnie Pani Marii Czarnik, która była koordynatorem Projektu Eureka w naszej szkole.

Niech uśmiech naszych podopiecznych będzie dla Was najlepszym podziękowaniem.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Godowej
Wojciech Małek

 

Eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

W dniu 27 marca 2018 r. w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne w dwóch grupach:

Klasy IV-VI szkoły podstawowej – wtorek 27 marca 2018 r. godz. 13:40, sala 15

Klasy VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum – wtorek 27 marca 2018 r. godz. 13:40, sala 15

Uczestnicy będą musieli się zmierzyć z pisemnym testem składającym się z 30 pytań zamkniętych.

Zwycięscy z każdej z grup będą reprezentować szkołę w eliminacjach gminnych, które odbędą się 14 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Poniżej do pobrania materiały dla uczestników:

- etap szkolny:

- etap gminny i powiatowy: 

Organizator konkursu - etap szkolny:
Katarzyna Rachwał

 

Szkolny Konkurs
„Najpiękniejsza palma wielkanocna”

Celem konkursu jest:

– Kultywowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.

– Budzenie zainteresowań obrzędowością ludową.

– Rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej.

– Integrowanie grupy rówieśniczej.

Palmy wielkanocne zgłoszone na konkurs

-Galeria Zdjęć-

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 marca 2018 roku.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę walory artystyczne, oryginalność oraz wkład pracy w poszczególne elementy kompozycji.

Ocena prac odbędzie się w kategoriach:

– kategoria I – klasy I – III

– kategoria II – klasy IV – VI

– kategoria III – klasa VII i II-III gimnazjum

 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA

1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Godowej w dniach 19-23 marca 2018 r.

2. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 marca do 6 kwietnia 2018 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 11 kwietnia 2018 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 11-17 kwietnia 2018 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z: Zarządzenie Nr 975/18, Uchwała Nr XXXVIII/346/18, Uchwała Nr XXXVIII/347/18

 

PLIKI DO POBRANIA:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Godowej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym

Oświadczenie o odległości do przedszkola

Oświadczenie rodzica dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

 

Zarządzenie Nr 975/18

Uchwała Nr XXXVIII/346/18

Uchwała Nr XXXVIII/347/18

 

Uchwała Nr XXXVIII /345/18

Zarządzenie Nr 975/18

 

Wyniki XIV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

16.03.2018 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska przewodnicząca

Ks.dr Jan Wolak

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg

dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych

 

I miejsce      - Kacper Fąfara – SP nr 2 im. M. Konopnickiej MZS w Strzyżowie

II miejsce    - Julia Rozborska – SP im. Jana Pawła II w Konieczkowej

III miejsce  - Emilia KlechaSP nr 2 im. M. Konopnickiej MZS w Strzyżowie

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Klaudia Radziszewska – SP nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie

Zuzanna MazurSP nr 2 im. M. Konopnickiej MZS w Strzyżowie

Specjalne wyróżnienie Przewodniczącej Jury Zdzisławy Górskiej:

Natalia Wolan – ZS im. Jana Pawła II w Godowej

W kategorii klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów

 

I miejsce      - Ilona Hart – ZS w Wysokiej Strzyżowskiej

II miejsce    - Klaudia Chruniak ZS im. Jana Pawła II w Godowej

III miejsce  - Patrycja Chruniak – ZS im. Jana Pawła II w Godowej

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Dominika MachośSP nr 2 im. M. Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi w Strzyżowie

Aleksandra Kasprzyk – ZS Wysoka Strzyżowska  

Specjalne wyróżnienie Przewodniczącej Jury Zdzisławy Górskiej:

Sylwia ZiobroZS im. Jana Pawła II w Godowej

Specjalne wyróżnienie ks. Dziekana Jana Wolaka:

Michał Ossowski SP nr 2 im. M. Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi w Strzyżowie


-Galeria Zdjęć- 

Mistrz Mowy Polskiej

Lingwiści, czyli znani językoznawcy, nauczyciele uczą, jak mówić poprawnie, jak unikać błędów, jak dbać o język polski. Zwracają uwagę na bogactwo i niezwykłość naszego języka. Któż nie pamięta programów prof. Jana Miodka, choćby „Ojczyzny polszczyzny” emitowanej na antenie TVP2 co tydzień przez 20 lat? Któż nie zna profesora Jerzego Bralczyka, specjalisty od języka mediów, reklamy i polityki, który także prowadził programy telewizyjne (m.in. „Mówi się” w TVP Polonia).

My również dbamy o piękno naszego języka i dlatego co roku organizujemy Szkolny konkurs o tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Tym razem laureatami konkursu zostali:

Kategoria: klasy IV – VI s.p. (konkurs drużynowy)

I miejsce: klasa V (Jakub Bury, Anna Kuźniar, Gabriela Matłosz, Kamila Szlachta)

II miejsce: klasa IVa (Lena Czarnik, Julia Wnęk, Wiktoria Zając, Zuzanna Zamorska)

III miejsce: klasa IVb (Kacper Drogoń, Dominik Klimek, Patrycja Leśniak, Anna Malec)

Kategoria: klasy VII – II i III gim. (konkurs indywidualny)

I miejsce: Patrycja Chruniak, kl. III, Oliwia Zamorska, kl. VII

II miejsce: Daria Świerad, kl. II

III miejsce: Amelia Paszek, kl. II

-Galeria Zdjęć-

 

Konkurs poezji

W czwartek 22 lutego odbył się w naszej szkole kolejny już konkurs poezji. Tym razem najmłodsi uczniowie recytowali wiersze Juliana Tuwima. Dzieci w niesamowity, można rzec nawet aktorski sposób, używając wielu rekwizytów, ilustrowały treści wierszy. Jury, oprócz przygotowanych materiałów brało pod uwagę również walory głosowe oraz umiejętność wczucia się w rolę. Wyłonienie zwycięzców okazało się niezwykle trudne.

W kategorii klas 1- 2 SP na podium stanęli:

1. miejsce - Julia Tomkowicz (1SP),

Patrycja Klimek (2SP )

Marcel Ziobro (2SP )

2. miejsce - Szymon Miśkiewicz (1 SP)

3. miejsce - Lena Skalska (1SP)

Maja Małek (1 SP)

W kategorii klas 3- 4 SP najlepsi byli:

1. miejsce - Lena Czarnik i Wiktoria Zając (4a)

oraz Anna Malec (4b)

2. miejsce - Diana Ciuł (3SP),

Dominika Wyszyńska (3SP)

3. miejsce - Martyna Małek (3 SP)

-Galeria Zdjęć-

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, ale przez to, czym

dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II


OGŁOSZENIE

uprzejmie informujemy, że w dn.16 marca 2018 r. o godz. 1600
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej organizuje:

XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Strzyżów, zachęcamy również nauczycieli i katechetów, do zainteresowania udziałem swoich uczniów w tej wartościowej i miłej imprezie kulturalnej.

Uczestników można zgłaszać do dnia 09.03.2018 r. telefonicznie /17/ 2761-127, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub na adres szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, Godowa 261, 38-100 Strzyżów.

Prosimy opiekunów aby w momencie zgłoszenia podali również autora i tytuł/y prezentowanych na konkursie utworów.

Prosimy również o dostarczenie w dniu konkursu podpisanej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zsgodowa.pl oraz w sekretariacie szkoły.

Regulamin konkursu 
Zgoda na przetwarzanie i publikację danych dziecka 

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej
mgr Wojciech Małek

 

 

W dniach 26-28 lutego 2018 r. odbędą się w naszej szkole rekolekcje. Będzie obowiązywał następujący porządek zajęć:

Więcej…

 

Spotkanie z myśliwym

Dnia 19 lutego do uczniów szkoły podstawowej klas I-III przybył na spotkanie myśliwy pan Andrzej Lenart. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań obserwacjami przyrody, przekazanie wiedzy na temat roli myśliwego w przyrodzie a także odpowiedniego zachowania się w lesie.

-Galeria Zdjęć-

 

Występ magika

W dniu 19 lutego 2018 r. gościliśmy w naszej szkole magika, który przeniósł nas w świat magii i iluzji przeniósł. Iluzjonista zapraszał do pokazu uczniów, których raz po raz zaskakiwał sztuczkami magicznymi.

-Galeria Zdjęć-

 

„Pączek dla Afryki”

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali się razem z nami pomóc Afryce. Łącznie zebraliśmy kwotę bliską 400 zł.

Szczególne podziękowania należą się również paniom, bez których nie byłoby pączków, mianowicie pani Bożenie Kuźniar, pani Małgorzacie Fiołek, pani Iwonie Markowskiej-Ziobro oraz pani Reginie Ziobro.

-Galeria Zdjęć-

 

Walentynki

13 lutego zorganizowaliśmy w szkole Święto Miłości. Jak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Wszyscy uczniowie mogli przesłać sobie słowa sympatii dzięki walentynkowej poczcie.

Z okazji Walentynek dla klas gimnazjalnych oraz VII klasy szkoły podstawowej została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski „Randka w ciemno”. W atmosferę Walentynek wprowadzili nas uczniowie klasy VII, którzy przygotowali przestawienie o miłości. Wspólną zabawę zakończyliśmy tanecznie przy dźwiękach muzyki.

-Galeria Zdjęć-

 

W piątek 16.02.2018r. lekcje będą skrócone
z powodu konferencji o 5 minut począwszy
od lekcji 1 do lekcji 7. Lekcja 8 jest odwołana.

 

ZMIANA PLANU LEKCJI!!!

Nowy plan lekcji obowiązuje
od 12 lutego 2018 r.

Nowy plan dostępny tutaj:
www.zsgodowa.pl/plan-lekcji.html

 

W dniach od 4 do 8 lutego 2018 r. grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w projekcie szkoleniowym EUROWEEK – Szkoła Liderów w Różance koło Bystrzycy Kłodzkiej.

Program EuroWeek - Szkoła Liderów jest projektem międzynarodowym, którego celem jest rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych poprzez stosowanie różnorodnych technik, podejście formalne, nieformalne i ponadkulturowe. Językiem używanym podczas zajęć jest głównie język angielski. W celu podniesienia umiejętności społeczno-komunikacyjnych uczestników, program EuroWeek otwiera przestrzeń do rozwijania poczucia pewności siebie poprzez zróżnicowane zadania, mające na celu integrację grupy i budowanie teamu, a także poprzez warsztaty językowe, odgrywanie ról, prezentacje, rozmowy motywacyjne oraz dyskusje grupowe z wolontariuszami.

Podczas 5-dniowego pobytu nasi uczniowie mieli możliwość spotkania się z wolontariuszami pochodzącymi z różnych stron świata min. z Chin, Indonezji, Indii, Urugwaju, Gruzji, Meksyku, Turcji, Etiopii, Wietnamu. Wszyscy wolontariusze byli niezwykle kreatywnymi, ciepłymi i otwartymi ludźmi. Bardzo łatwo nawiązywali kontakt z młodzieżą, dla której tych kilka dni spędzonych wspólnie pozostanie na długo w pamięci.

-Galeria Zdjęć-

 

 

CINDERELLA - KOPCIUSZEK PO ANGIELSKU

W ramach realizacji projektu „Eureka” uczniowie klasy IV a przygotowali dla swoich kolegów, nauczycieli i rodziców przedstawienie pt. „Cinderella” . Młodzi aktorzy musieli zmagać się z tremą oraz dialogami w języku angielskim, a także wykazać się swoimi zdolnościami artystycznymi - śpiewając i tańcząc, za co należą im się ogromne brawa. Celem przedstawienia było wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języków obcych oraz zaprezentowanie wykorzystania bajki jako źródła poszerzania kompetencji językowych uczniów. Na ogromne podziękowania zasługuje też nasz pan konserwator Sławomir Brud, który był twórcą scenerii.

W przedstawieniu wzięli udział:

Kopciuszek - Julia Wnęk

Macocha - Zuzanna Zamorska

Siostry - Lena Czarnik i Wiktoria Zając

Dobra wróżka - Kinga Leśniak

Książę - Patryk Dubiel

Służący - Kacper Drogoń

Wysłannik Księcia - Radosław Piękoś Myszki - Wiktoria Matłosz, Martyna Mularz, Kamila Smoleń, Natalia Ziobro, Michał Wnęk i Mateusz Szczygieł

Bardzo dziękujemy naszym młodym artystom za dostarczenie nam niezapomnianych wrażeń, a także rodzicom, którzy zaangażowali się w przedstawienie, przygotowując stroje.

-Galeria Zdjęć-

 

 

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Cztery uczennice naszej szkoły Sylwia Ziobro, Klaudia Chruniak, Wioletta Urban i Daria Świerad wzięły udział w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs ten składa się z pięciu etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Nasze uczennice przeszły przez trzy etapy konkursu, gdzie musiały wykazać się wiedzą na temat parku Czarnorzecko - Strzyżowskiego, szerokim zakresem wiedzy z biologii, ekologii, ochrony środowiska i geografii. W piątek 12.01.2018 r. w budynku Nadleśnictwa Strzyżów odbył się trzeci etap konkursu. Na tym etapie parkowym czteroosobowe drużyny z siedmiu gmin wchodzących w skład Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego rywalizowało o I miejsce, które kwalifikowało drużynę do wojewódzkiego etapu konkursu. Nasze uczennice zajęły II miejsce. Serdecznie Gratulujemy!

-Galeria Zdjęć-

 

Zapraszamy na zabawy karnawałowe

 


 

Spotkania wigilijne

W ostatnim tygodniu przed przerwą świąteczną w odbywały się spotkania wigilijne, które były okazją wzmocnienia bliskich i serdecznych relacji wśród uczniów i wychowawców.

-Galeria Zdjęć-

 

Wspólne kolędowanie

-Galeria Zdjęć-

 

Szlachetna Paczka 2017 r.

Już kolejny raz nasza szkoła przyłączyła się do udziału w akcji Szlachetna Paczka. Wybraliśmy rodzinę, której marzenia spełniliśmy wspólnie z pomocą naszych nauczycieli i uczniów.

W tym roku zebraliśmy rekordową kwotę pieniędzy: 2030,90 zł.

Pomogliśmy starszej kobiecie, która potrzebowała wsparcia materialnego w następującej formie:

- kuchenka i pralka,

- kołdry, poduszki i pościel,

- odzież i obuwie,

- środki czystości.

Szafkę dla starszej pani zrobił pan Sławomir Brud, za co bardzo mu dziękujemy.

Wiele artykułów dostaliśmy od darczyńców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Gdyby nie pomoc pani Joanny Góry i pani Marii Czarnik, nie udałoby nam się spełnić marzenia starszej Pani.

Z całego serca dziękujemy! Należy zapamiętać, że warto pomagać, bo ta pomoc może kiedyś też być nam potrzebna!

-Galeria Zdjęć-

 

„Mikołajkowa przemiana”

W dniu 7 grudnia 2017 r. uczniowie klasy 6 przedstawili spektakl „Mikołajowa przemiana”, który był mikołajkowym prezentem dla najmłodszych uczniów naszego przedszkola oraz szkoły, jak również dla grupy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie. Wspaniałą scenografię, kostiumy i samo widowisko przygotowali uczniowie w ramach kółka teatralnego, prowadzonego przez Panią Małgorzatę Ochab.

W spektaklu wystąpili: Julia Matłosz, Weronika Matłosz, Jakub Drogoń, Kamil Piękoś, Maciej Zamorski i Szymon Świerad. Przedstawienie bardzo podobało się zebranym, więc młodzi artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

-Galeria Zdjęć-

 

W mikołajkowym nastroju

Do naszej szkoły wkradł się już w tym tygodniu świąteczny nastrój – a wszystko za sprawą mikołajek.

-Galeria Zdjęć-

 

Mikołaj w Przedszkolu

W dniu 4 grudnia 2017 do przedszkola zawitał Święty Mikołaj w towarzystwie sympatycznego diabełka z dzwoneczkami. Przedszkolaki w oczekiwaniu na jego przybycie, wysłuchały listu od Świętego Mikołaja, w którym opowiada im o swoim wielkim zapracowaniu, o pomocnikach Elfach, Pamiętniku Dobrych Uczynków oraz Pluszowym Pokoju, gdzie pakowane są wszystkie prezenty. Dzieci z radością przywitały długo oczekiwanego gościa, który obdarował prezentami wszystkie przedszkolaki. Dzieci na pożegnanie zaśpiewały Mikołajowi piosenki.

-Galeria Zdjęć-

 

 

„Misie Ratownisie”

W dniu 1 grudnia 2017 r. strażacy z OSP KSRG Godowa Dolna w ramach akcji „Misie Ratownisie” przeprowadzili w Zespole Szkół w Godowej pokazy z pomocy przedmedycznej oraz zaprezentowali uczniom sprzęt używany podczas akcji ratowniczych.

Wraz z ostatnim dniem listopada, zakończyliśmy akcję „Misie ratownisie” i tym samym zbiórkę pluszaków dla ofiar wypadków i pożarów.

Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do akcji.

-Galeria Zdjęć-

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego