Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Badania przesiewowe wad postawy

W roku szkolnym 2016/2017 na terenie Gminy Strzyżów będzie realizowany Program badań przesiewowych wad postawy oraz edukacji zdrowotnej u dzieci ze szkół podstawowych. Głównym celem badań jest wczesne wykrycie i niwelowanie zaburzeń zdrowotnych, edukacja i profilaktyka prowadzące do wyrobienia prawidłowych postaw i zachowań wśród młodzieży.

Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych planowana jest w miesiącu maju 2017 r. Badaniem objętych zostanie około 500 dzieci ze szkół podstawowych w przedziale klas IV – VI.

List dot. przeprowadzenia badań przesiewowych wad postawy

 

Ogłoszenie

 W czartek, 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, odbędzie się „Wywiadówka”, na którą Szanownych Rodziców – wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, serdecznie w imieniu wszystkich nauczycieli i wychowawców zapraszam.

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

mgr Wojciech Małek

 

OGŁOSZENIE

Rodzice dzieci, które znajdują się
na liście dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Godowej na rok szkolny 2017/2018

MUSZĄ potwierdzić swoją decyzję na druku: „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka”
dostępnym na salach przedszkolnych, w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.zsgodowa.pl

Niezłożenie „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka”
nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku
24 kwietnia 2017 r.
skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych do przedszkola Publicznego w Godowej.

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Godowej

Druk „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka”

 

 

NABÓR DO
I KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Od 18 – 21 kwietnia 2017 r. przyjmowane są zgłoszeń od rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Od 24 do 28 kwietnia 2017 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Przypominamy, że w roku szkolnym 2017/2018 obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich (ur. 2010 r.)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Kryteria naboru do klasy I

Karta zgłoszenia dziecka klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Godowej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Godowej

Terminy rekrutacji

Nowe prawo oświatowe - rekrutacja 2017 - 2018

 

 

 

Organizacja zajęć w dniach 19-21 kwietnia 2017 r.
w związku z egzaminami gimnazjalnymi

Klasa III gimnazjum– przychodzi do szkoły na godz. 8:00.

19 kwietnia 2017 r.

I część z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie od godz. 9:00

II część z zakresu języka polskiego od godz. 11:00

20 kwietnia 2017 r.

I część z zakresu przedmiotów   przyrodniczych od godz. 9:00

II część z zakresu matematyki od godz. 11:00

21 kwietnia 2017 r.

I część z zakresu z języka angielskiego na poziomie podstawowym od godz. 9:00

II część z zakresu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym od godz. 11:00

Dla uczniów Gimnazjum dni 19-21 kwietnia 2017 r.
są wolne od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dla gimnazjum z projektu "Eureka" odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Plan lekcji dla klas I-VI szkoły podstawowej
w czasie egzaminów jest bez zminan
ze wzgledu na obecność nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych
obowiązują w tych dniach następujące zastępstwa.

Świetlica dla uczniów funkcjonuje bez zmian.

http://zsgodowa.pl/zastepstwa.html

Więcej…

 

Eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 8 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W turnieju naszą szkolę reprezentowali: Kamil Piękoś i Anita Szopa. Wswoich kategoriach wiekowych zajęli następujące miejsca:

I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa

IV miejsce Kamil Piękoś

II grupa wiekowa – Szkoła Gimnazjalna

I miejsce Anita Szopa

 

Anita Szopa laureatka pierwszego miejsca w swojej grupie wiekowej będzie reprezentować Gminę Strzyżów na powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

Eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom”

Szkoła Podstawowa:

I miejsce Kamil Piękoś (kl. V)
II miejsce Arletta Pawłowska (kl. IV)
III miejsce Mikołaj Paszek (kl. IV)

Gimnazjum:

I miejsce Anita Szopa (kl. I)
II miejsce Andżelika Pawłowska (kl. III)
III miejsce

Magdalena Sołtys (kl. II)
Patrycja Chruniak (kl. II)
Daria Świerad (kl. I)

 

XIX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci młodzieży pod hasłem

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

Celem konkursu jest przedstawienie Państwowej Straży Pożarnej w szerokim spektrum działań ratowniczych.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 30 marca 2017 r., wraz z podpisanym i uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym do Katarzyny Rachwał.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu

 

OGŁOSZENIE NABORU DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Strzyżowa Nr 709/17 z dnia 9 marca 2017 r.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI W GMINIE STRZYŻÓW
od 27.03.2017 do 07.04.2017 r.

Rekrutacja do Przedszkoli w Gminie Strzyżów - prezentacja

Uchwała Rady Miejskiej w Strzyżowie
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola
Terminy rekrutacji
 

Zarządzenie

 

 

Wyniki XIII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

25.03.2017 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska – Klekawkaprzewodnicząca

Ks.dr Jan Wolak

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg

dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg

Waldemar Góra

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce     - Malwina Mularz – ZS w Stępinie

II miejsce    - Klaudia Radziszewska – SP nr 1 w Strzyżowie

III miejsce- Zuzanna MazurMZS w Strzyżowie

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Julia Rozborska – ZS w Konieczkowej

Jessica UrbańczykSP nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej

Specjalne wyróżnienie Przewodniczącej Jury Zdzisławy Górskiej:

Zuzanna Paszek – ZS Godowa

W kategorii gimnazjów

I miejsce     - Dominika Machoś – MZS w Strzyżowie

II miejsce    - Iwona Smela – ZS w Konieczkowej

III miejsce- Weronika ŁyszczarzMZS w Strzyżowie

 

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Patrycja Chruniak – ZS Godowa

Aleksandra Kasprzyk – ZS Wysoka Strzyżowska  

Specjalne wyróżnienie Przewodniczącej Jury Zdzisławy Górskiej:

Klaudia Chruniak – ZS Godowa

Specjalne wyróżnienie ks. Dziekana Jana Wolaka:

Iwona Korzeniowska – ZS w Konieczkowej


  

Eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

W dniu 30 marca 2017 r. w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne w dwóch grupach:

Klasy IV-VI szkoły podstawowej – czwartek 30 marca 2017 r. godz. 13:40, sala 15

Klasy I-III gimnazjum – czwartek 30 marca 2017 r. godz. 13:40, sala 15

Uczestnicy będą musieli się zmierzyć z pisemnym testem składającym się z 30 pytań zamkniętych.

Zwycięscy z każdej z grup będą reprezentować szkołę w eliminacjach gminnych, które odbędą się 8 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Poniżej do pobrania materiały dla uczestników:

- etap szkolny:

- etap gminny i powiatowy: 

Organizator konkursu - etap szkolny:
Katarzyna Rachwał

 

Światowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został proklamowany w 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi społeczeństw na łączące się z nauką języka ojczystego kwestie tożsamości narodowej.

W naszej szkole z tej okazji zorganizowano rozmaite konkursy, w których udział wzięli uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Chętnych nie brakowało. W konkursie o tytuł ,,Mistrza Polskiej Mowy” uczestnicy mieli okazję wykazać się swoją wiedzą z zakresu znajomości polskich przysłów czy też frazeologizmów. Musieli zmierzyć się również z polską ortografią i niełatwą wymową – choć trzeba przyznać, że z łamańcami językowymi radzili sobie świetnie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się ,,biegane’’ dyktando, w którym udział wzięły dzieci z klas II–III s.p. Uczniowie podzieleni byli na grupy, w obrębie których współpracowali, by poprawnie zapisać wcześniej przeczytany tekst dyktanda na karkach. Świetnie się bawili, ćwicząc jednocześnie pamięć, ucząc się współpracy i przekazywania informacji.

Tego dnia można było wykazać się też zdolnościami artystycznymi, przygotowując plakat na konkurs plastyczny. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zmierzyli się z hasłem: ,,Książka najlepszym przyjacielem człowieka”, a ich starsi koledzy z hasłem: ,,Mój język świadczy o mnie. Stop wulgaryzmom”. Wykonane przez nich plakaty ozdobiły szkolny korytarz, podobnie jak okolicznościowa gazetka, prezentująca m.in. najtrudniejsze polskie słowa oraz popularne w naszym języku związki frazeologiczne.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego upłynęły zatem w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Mamy więc nadzieję, że wejdą one na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych.

 Laureaci konkursów:

Więcej…

 

„Eureka - program wsparcia
dla szkół z terenu Gminy Strzyżów”

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naboru do projektu, który znajduje się w załączniku. Osoby pragnące dowiedzieć się szczegółów na temat warunków udziału w projekcie zapraszamy na konsultacje w czwartek w godz. 16:30-17:30

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „EUREKA! – Program wsparcia szkół z terenu Gminy Strzyżów”
Załącznik nr 1 Ankieta uczestnictwa dla ucznia
Załącznik nr 2, 3, 4 - dotyczące ucznia
 

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, ale przez to, czym

dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II


OGŁOSZENIE

uprzejmie informujemy, że w dn. 24 marca 2017 r. o godz. 1600
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej organizuje:

XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Strzyżów, zachęcamy również nauczycieli i katechetów, do zainteresowania udziałem swoich uczniów w tej wartościowej i miłej imprezie kulturalnej.

Uczestników można zgłaszać do dnia 17.03.2017 r. do godz. 1200 telefonicznie /17/ 2761-127, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub na adres szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, Godowa 261, 38-100 Strzyżów.

Prosimy opiekunów aby w momencie zgłoszenia podali również autora i tytuł/y prezentowanych na konkursie utworów.

Prosimy również o dostarczenie w dniu konkursu podpisanej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zsgodowa.pl oraz w sekretariacie szkoły.

Regulamin konkursu 
Zgoda na przetwarzanie i publikację danych dziecka 

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej
mgr Wojciech Małek

 

 

Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu Publicznym w Godowej

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia odbyła się w Przedszkolu Publicznym w Godowej w środę 22 lutego 2017 r. W tym dniu już od rana dzieci były bardzo radosne i z zapałem powtarzały wierszyki i piosenki. Po południu, odświętnie ubrane przedszkolaki, złożyły swoim babciom i dziadziom życzenia w formie wierszyków i piosenek. Życzenia były podziękowaniem dla babć i dziadziów za ich trudy i zrazem wyrazem miłości wobec nich. Mimo małej tremy każdy występ był wspaniały i został doceniony gromkimi brawami publiczności. Młodsza grupa, pod przewodnictwem Pani Grażynki, oprócz wierszyków i piosenek, przygotowała również dla zaproszonych gości, pokaz kilku układów tanecznych. Natomiast starsza grupa, wraz z Panią Elą, wystawiła przedstawienie pod tytułem „Zosia niejadka”. Na koniec przedszkolaki wręczyły zaproszonym babciom i dziadziom upominki.

Wszystkim babciom i dziadziom naszych przedszkolaków życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i pociechy ze swoich ukochanych wnucząt.

 

Dziękujemy!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej – Wojciech Małek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Bożena Pawłowska składają serdeczne podziękowania wszystkim gościom, nauczycielom, rodzicom uczniów i przyjaciołom szkoły, którzy uczestniczyli w Zabawie Karnawałowej w dniu 11 lutego 2017 r.

Szczególne podziękowania kierujemy do hojnych sponsorów:

 • Renata i Czesław Fiołek -Zakład Masarsko-Wędliniarski z siecią sklepów;
 • Bank Spółdzielczy w Strzyżowie;
 • Urząd Miejski w Strzyżowie;
 • Spółdzielnia ASPROD;
 • F.H.U. GREMUR S.C.;
 • JULCAR;
 • Aga Avon;
 • ARBORA Sp.zo.o.- Kazimierz Sołtys;
 • Sklep BARTUŚ – Ewa Pawłowska;
 • F.H. OBUWIE-Jerzy Chmiel;
 • Sklep ogrodniczy- Marian Ciuł;
 • CREDO- Jacek Arciszewski;
 • F.H.U. - Jagodzińska Alicja
 • F.H. Cyrkonia - Urszula Wnęk;
 • AVON- Natalia Szela;
 • Beskidzkie- Dawid Bobek;
 • Waldemar Wyszyński;
 • Maciej Ziobro;
 • Franciszek Piękoś;
 • Piotr i Małgorzata Wnęk;

 Dziękujemy również:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowej za udostępnienie lokalu,

Pani Bożenie Kuźniar i osobom z nią współpracującym za przygotowanie smacznego menu,

Pani Bogumile Moskal i Barbarze Klimek-Wójcik za obsługę kelnerską,

Ks. Pawłowi Pietraszkowi za wypożyczenie świateł,

Rodzicom za upieczenie ciast i pomoc w przygotowaniu zabawy.

Cały dochód z zabawy zostanie przeznaczony na cale statutowe Rady Rodziców m. in.: zakup nagród dla uczniów i dofinansowanie wycieczek szkolnych.

 

Ferie-2017

 

 
Wesołych Świąt 

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia, szczęścia
i wielu sukcesów oraz pomyślności
w Nowym Roku 2017

życzą:

Dyrektor 
i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

 

Finał akcji „Szlachetna Paczka” w naszej szkole

-Galeria Zdjęć-

To już kolejny (szósty) raz, kiedy dzięki hojności wszystkich małych i dużych ludzi wielkiego serca udaje nam się w ramach akcji „Szlachetna Paczka” pomóc potrzebującej rodzinie. Podobnie jak w latach ubiegłych zebraliśmy sporą ilość środków spożywczych, higienicznych i papierniczych, zaś suma zebranych pieniędzy wyniosła 1597,14zł*. Wszystkie ofiarowane i zakupione rzeczy udało nam się pomieścić w 14 sporych rozmiarów paczkach. W imieniu Samorządu Uczniowskiego jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam skompletować paczkę. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Państwa Beaty i Krzysztofa Pękoszów, którzy rodzinie objętej naszą pomocą przekazali łóżko piętrowe oraz Panu Sławomirowi Brudowi, który pomógł nam zawieźć wszystkie paczki do magazynu w Wiśniowej.

Więcej…

 

Konkurs Głosuj na wielbłąda! I wygraj korony!

Już po raz czwarty mieszkańcy wszystkich miejscowości, w których odbędzie się Orszak Trzech Króli 2017, będą mogli wygrać dla swojego orszaku WIELBŁĄDA! Egzotyczny aktor weźmie udział w jasełkach 6 stycznia 2017 roku.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Udział w nim mogą wziąć tylko te miejscowości, które mają podpisaną z Fundacją umowę na organizację OTK 2017.

Wizytę wielbłąda wygra miejscowość, która uzyska najwięcej ważnie oddanych głosów. Głosowanie trwa od 15 listopada 2016 od godz. 12.00 do 30 listopada 2016 do godz. 12.00 na stronie http://orszak.org/konkursy/konkurs-glosuj-na-wielblada-i-wygraj-korony-18.html

W pole nazwy miejscowości wpisujemy:Strzyżów

W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I miejsce – wizyta wielbłąda*

II miejsce – 3 500 szt. Czekoladek

III miejsce – 2 000 szt. Czekoladek

Dodatkowo: Każda miejscowość, która w konkursie uzyska ważnie oddany głos, otrzyma orszakową koronę. Jeden głos to jedna korona.

Każda osoba może zagłosować tylko raz. Na podany adres mailowy wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym w przeciągu 60 minut. Kliknięcie w link jest warunkiem oddania ważnego głosu. Należy sprawdzać spam, ponieważ wiadomość z linkiem aktywacyjnym może tam trafić.

 

 

Relacja z Festiwalu Przyjaźni w Godowej
http://itvpoludnie.pl/wiadomos…/Festiwal-Przyjaxni-w..,3685/
Projekt: „Młodzi, aktywni, kreatywni.
Polsko - Ukraińskie warsztaty młodych”

 

Wieczornica patriotyczna

11 listopada 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Godowej odbyła się wieczornica patriotyczna pod hasłem „POCIĄG  DO  WOLNOŚCI”.

Przemierzając stacje „NIEWOLI”, „POWSTAŃ”, „I i II WOJNY ŚWIATOWEJ” i „WOLNOŚCI” uczestnicy pieśnią i wierszem dali wyraz swojej pamięci i wdzięczności bohaterom oraz miłości do ziemi ojczystej.

-Galeria Zdjęć-

Więcej zdjęć na stronie: http://godowa.blogspot.com

 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości, to bardzo ważny dzień w historii Polski, po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Rosję, Austrię i Prusy, Rzeczpospolita stała się suwerennym państwem. Pamięć o tym ważnym dniu podtrzymują uczniowie naszej szkoły, przygotowując co roku uroczystą akademię.

Z tej okazji 10 listopada społeczność uczniowska ZS w Godowej miała okazję wysłuchać wielu patriotycznych pieśni oraz wierszy o ojczyźnie.

-Galeria Zdjęć-

 

 

WIR MACHEN WEITER MIT!

W październiku 2016, kontynuując naszą współpracę w projekcie „Bild der Anderen”, nawiązaliśmy kontakt z grupą młodzieży z Czech.

Naszymi (nowymi) Brief - partnerami na bieżący rok szkolny są uczennice (16) i uczniowie (13) Gymnázium Velké Meziříčí w Czechach: http://www.gvm.cz/cs

Więcej…

 

Projekt: „Młodzi, aktywni, kreatywni.
Polsko - Ukraińskie
warsztaty młodych”

W dniach 2-8 listopada 2016 r. w Iwoniczu - Zdroju odbyły się warsztaty, których celem było zdobycie przez młodzież z Polski i Ukrainy wiedzy i umiejętności, jak młody człowiek może stawać się liderem lokalnej społeczności. W warsztatach brało udział 40 osób (w tym 10 uczniów z Godowej, 10 z Żarnowej i 20 z Gorodka Jagielońskiego na Ukrainie). Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych m. in. przez trenerów - Aleksandrę Chodasz, Beatę Piech; fotografa - Krzysztofa Szaro; filmowca i montażystę - Łukasza Grudysza oraz dziennikarza radiowego - Pawła Bukałę. Uczestnicy projektu przeprowadzili wywiady z wieloma aktywnymi mieszkańcami Iwonicza, nagrali filmy, zrobili zdjęcia, plakaty i ulotki. efekty swojej pracy zaprezentowali na scenie kina „Wczasowicz” w Iwoniczu Zdrój. 9 listopada o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Godowej odbyło się uroczyste zakończenie projektu, na którym byli wszyscy jego uczestnicy, trenerzy oraz zaproszeni goście m. in. pan burmistrz i pani sekretarz Gorodeka Jagielońskiego oraz pan burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa i jego z-ca pani Dagmara Preisner. Było dużo śmiechu, zabawy, tańca i śpiewu a na koniec popłynęły strugi pożegnalnych łez.

-Galeria Zdjęć-

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi Gmina Strzyżów. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie informacji zawartych w publikacji w jakikolwiek sposób.

 

Europejski Dzień Zdrowego Żywienia

-Galeria Zdjęć-

 

Pasowanie na gimnazjalistę

27 października 2016 roku odbyło się w naszej szkole Pasowanie na Gimnazjalistę, do którego przystąpiło 13 uczniów klasy pierwszej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną w intencji uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum. Po wspólnej modlitwie uczestnicy udali się za sztandarem do szkoły, gdzie odbyło się Pasowanie.

Część oficjalna rozpoczęła się od ślubowania, po którym Pan Dyrektor dokonał pasowania uczniów kasy pierwszej za pomocą symbolicznego klucza. Następnie Pierwszoklasiści zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną.

Tradycyjnie w naszej szkole klasa II gimnazjum po części oficjalnej zorganizowała otrzęsiny. Jak co roku pierwszoklasiści wzięli udział w kilku konkurencjach. Zabawa była bardzo udana, klasa pierwsza wykazała się poczuciem humoru oraz zaangażowaniem.

Najmłodsi gimnazjaliści zostali egzamin na „SUPERKOTA” potwierdzający wstąpienie do „Braci Uczniowskiej” Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Godowej.

-Galeria Zdjęć-

 

Pasowanie na ucznia
Szkoły Podstawowej

Dnia 27 października 2016 roku w naszej szkole miało miejsce PASOWANIE NA UCZNIA.

-Galeria Zdjęć-

 

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego