Copyright 2019 - Joomla 3 Hostgator - Custom text here


 


 

Ogłoszenie

W czwartek, 24 września 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 17:30 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, odbędzie się Spotkanie z Rodzicami - „Wywiadówka”, na którą Szanownych Rodziców – wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej serdecznie w imieniu wszystkich nauczycieli i wychowawców zapraszam.

Wywiadówka rozpocznie się Zebraniem Ogólnym na hali.

Po zebraniu ogólnym zapraszamy Rodziców na  spotkania w klasach z Wychowawcami.

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

mgr Wojciech Małek


 

Informacja

W poniedziałek 16.09.2019 r. z powodu konferencji wszystkie lekcje będą skrócone
o 15 minut a przerwy o 5 min. Dzieci po zajęciach mogą udać się do domu bądź pozostać na świetlicy. Wyjątkowo w tym dniu bus szkolny będzie wracał o godz. 12:15

Z powodu konferencji
w poniedziałek 16.09.2019 r. wszystkie lekcje będą skrócone o 15 minut
a przerwy o 5 min.

Skrócone godziny zajęć:

Lekcja 1. 8:00 – 8:30

Lekcja 2. 8:35 – 9:05

Lekcja 3. 9:10 – 9:40

Lekcja 4. 9:45 – 10:15

Lekcja 5. 10:30 – 11:00

Lekcja 6. 11:05 – 11:35

Lekcja 7. 11:40 – 12:10

Lekcja 8. 12:15 – 12:45

Z powodu skróconych lekcji w poniedziałek 16.09.2019 r.
BUS szkolny będzie jechał (powrót ze szkoły) o godz. 12.15


 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020

Uroczystość rozpoczniemy od wzięcia udziału we Mszy Świętej 2.09.2019 r. godz. 8:00 w kościele parafialnym w Godowej.

 

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2019/2020 nauczycielom, pracownikom oświaty oraz rodzicom życzymy, aby nadchodzący czas był dla Państwa okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach.

Wam, drodzy uczniowie w nowym roku szkolnym 2019/2020 życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Oby osiąganie tych celów dawało wiele radości, było inspirujące, a także przynosiło jak najlepsze wyniki.


Bus szkolny
W dniu 2 września odjazd busa z "Gacówki"  o godz. 7:40 - 7.45. Powrót ze szkoły ok. godz. 10:00
W kolejne dni nauki szkolnej odjazd busa z "Gacówki" o tej samej godzinie (7:40 - 7:45) a powrót ze szkoły o godz. 14:00.

 

Remont dachu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Zakończył się remont dachu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak ważnej i potrzebnej inwestycji w naszej szkole. W szczególności podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Waldemara Góry, który podjął decyzję o remoncie dachu. Dziękujemy również Panom Radnym i Panu Sołtysowi naszej miejscowości, którzy wspierali tą inicjatywę.


 

Młodzież z Polski i Litwy połączyła

Otwartość, tolerancja i solidarność

„Bliżej siebie - polsko-litewskie warsztaty budowania postaw otwartości i tolerancji”, to projekt, który został zrealizowany przez Stowarzyszenie Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie w Partnerstwie z litewskim Partnerem - Sport Club „ZVELGAITIS”. Środki finansowe pochodziły z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mała miejscowość Pstrągowa na Podkarpaciu, stała się miejscem spotkania młodzieży z Polski i Litwy. Ta niecodzienna wymiana młodzieży odbyła się w terminie od 28.07-03.08.2019 r., podczas której 11 uczniów z Godowej (Polska) oraz ich 11 rówieśników z miasteczka Žagarė (Litwa) wzięło udział w warsztatach edukacyjnych.

Głównym celem projektu była budowa postawy otwartości, zrozumienia i poszanowania drugiej osoby w grupie 22 młodych ludzi (po 11 osób z Gminy Strzyżów oraz z Miasteczka Žagarė i okolic) w wieku 13-17 lat.

Projekt oparty był o dużą aktywność młodzieży. Podczas warsztatów uczniowie podejmowali tematy związane z otwartością, tolerancją i solidarnością; próbowali swoich sił w pracy dziennikarskiej. Przygotowywali pytania do wywiadów, a następnie przeprowadzali je wśród swoich rówieśników i lokalnej społeczności. Było to dla nich doskonałe ćwiczenie, które polegało na nawiązaniu kontaktu z drugą osobą. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali również udział m. in. w warsztatach z otwartości i zaufania, podczas których podejmowali szereg ćwiczeń z dramy i pedagogiki przyrody. Metody te pozwoliły młodzieży na poznanie się i przełamanie barier. Wszystkie zajęcia zostały zaplanowane tak, by uczestnicząca w nich młodzież czuła się komfortowo, dlatego poza lekcjami stricte edukacyjnymi, w wolnym czasie, przewidziane były różnego rodzaju atrakcje m.in. zajęcia sportowe - w tym basen, dyskoteki. Warsztaty były prowadzone w języku angielskim przez doświadczonego trenera, panią Aleksandrę Chodasz. Uczestnicy nie tylko uczyli się jak akceptować odmienność swoją i innych, otwierać się na siebie, ale przede wszystkim musieli wykorzystywać język angielski w praktyce. Bez tej umiejętności komunikacja pomiędzy uczestnikami byłaby niemożliwa.

Zwieńczeniem realizacji projektu, było zorganizowanie w dniu 2 sierpnia 2019 r. festiwalu dla lokalnej społeczności powiatu i gminy Strzyżów pt. „SolOpeTol”. Wydarzenie zostało przygotowywane i zrealizowane przez młodzież z niewielkim wsparciem opiekunów i trenerów. Dla uczestników projektu było to wielkie przeżycie. Sami wymyślili tytuł festiwalu, który był dla publiczności zagadką. Jak się później okazało, zawierał on pewien szyfr od słów z języka angielskiego tzn. solidarity (solidarność), openness (otwartość), tolerance (tolerancja). Ponadto młodzież z Litwy zaskoczyła publiczność swoim autorskim wykonaniem piosenki, do której sama przygotowała słowa, a także zaprezentowała mini recital na harmonii.

W ramach projektu powstał również film upowszechniający nt. tolerancji, solidarności i otwartości, który został zaprezentowany podczas festiwalu. Można go zobaczyć na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=ehMVuta5hk4

Projekt rozwijał w uczestnikach umiejętności komunikacyjne, współdziałanie w grupie. Budował postawę otwartości, akceptacji odmienności, wyrażania własnych opinii, ale przede wszystkim pozwolił na zbliżenie i poznanie kultury solidarności, współdziałania i dialogu pomiędzy dwoma narodami.

Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami nt. swojego uczestnictwa w projekcie. Oto ich kilka wypowiedzi:

„Dzięki projektowi nawiązałam nowe znajomości, które chcę nadal utrzymywać. Mogłam podszkolić swój angielski, ponieważ zajęcia były prowadzone w tym języku. Nigdy nie zapomnę wspólnych chwil spędzonych z młodzieżą z Litwy”.

JULIA

„Projekt przybliżył mi kulturę naszego sąsiada, poznałem i nauczyłem się nowych pieśni i tańców. Powiększyłem swój zasób słownictwa z języka angielskiego. Zajęcia były oparte na metodzie zaufania i ciągłej współpracy z grupą z Litwy, dlatego nasze wspólne relacje były bardzo ciepłe”.

KONRAD

„Dzięki projektowi nauczyłam się większej otwartości na innych, stałam się bardziej odważna. Poznałam kulturę, zainteresowania, moich litewskich przyjaciół”.

KLAUDIA

„Cieszę, się że mogłam wziąć udział w projekcie, który pokazał mi jak należy budować prawidłowe relacje w międzynarodowej grupie, jak się komunikować, jak motywować siebie i innych do działania. Podczas realizacji projektu, byliśmy tolerancyjni, otwarci na innych i solidarni tzn. współdziałaliśmy”.

OLIWIA

„Dzięki projektowi zacząłem płynniej posługiwać się językiem angielskim. Poznałem kulturę, a przede wszystkim moich sympatycznych rówieśników pochodzących z Litwy. Bardzo miło spędzaliśmy ze sobą czas, nie tylko podczas zajęć warsztatowych, ale również wieczorami, gdzie rozmawialiśmy o projekcie, a także o naszym codziennym życiu. Dużo dowiedziałem się nt. organizacji i promocji wydarzeń, o kulturze solidarności i dialogu. Zachęcam wszystkich do brania udziału w takich wymianach młodzieży”.

RADEK

„Jestem szczęśliwy, że mogłem przyjechać do Polski. Cieszę się, że mogłem poznać nowych ludzi. Dziękuję za wszystko”.

MATAS

„To było bardzo interesujące wydarzenie. Polska grupa była bardzo podobna do nas, dlatego łatwo się było z nią komunikować. Na początku wymiany czułem się niesfojo, ponieważ byłem w nowym miejscu i z obcymi ludźmi. Jednak każdy kolejny dzień, pozwolił mi się otworzyć i zaufać. Dziękuję za zaproszenie.”

JUSTAS S.

„Więc nadchodzi czas, kiedy wszyscy muszą odejść. Będę tęsknił za tym miejscem i za wszystkimi ludźmi, którzy tu byli. Znalazłem niesamowitych przyjaciół i widziałem wiele pięknych miejsc. Podczas projektu robiliśmy wiele ciekawych rzeczy m. in. organizowaliśmy festiwal, co dla mnie było nowym doświadczeniem. Miło będę również wspominał nasz wspólny wolny czas, gdzie wieczorami tańczyliśmy, graliśmy w karty, rozmawialiśmy. Tęsknię za Wami wszystkimi”.

AGOTA

„Kiedy przyjechałem do Polski, to myślałem, że ta wymiana nie będzie interesująca, ale jednak się myliłem. Wszystkie zajęcia i warsztaty pobudzały moją kreatywność, poczucie własnej wartości. Dużo się dowiedziałem nt. solidarności, tolerancji i otwartości. Dziękuję za wspaniały tydzień w Polsce. Myślę, że jeszcze się zobaczymy. Najlepsze życzenia z Litwy”.

JUSTAS P.

Koordynator projektu

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”


 

Bliżej siebie - polsko - litewskie warsztaty budowania postaw otwartości i tolerancji

Stowarzyszenie: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie w Partnerstwie z litewskim Partnerem: Sport Club „ZVELGAITIS”, rozpoczęło realizację projektu pn. „Bliżej siebie - polsko-litewskie warsztaty budowania postaw otwartości i tolerancji”, sfinansowanego z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Głównym celem projektu jest budowa postawy otwartości, zrozumienia i poszanowania drugiej osoby w grupie 22 młodych ludzi (po 11 osób z Gminy Strzyżów oraz z Miasta Žagarė i okolic). Najważniejszy punkt projektu to odbywające się w dniach 28 lipca - 3 sierpnia br. warsztaty.

Data rozpoczęcia projektu – 2019-04-01

Data zakończenia projektu – 2019-09-02

28 lipca 2019 r. rozpoczęła się w Pstrągowej, siedmiodniowa wymiana młodzieżowa, w trakcie której zostaną zorganizowane warsztaty. Młodzież będzie dyskutować na temat przejawów dyskryminacji, sposobów ich przeciwdziałania, uczyć się postawy otwartości i zaufania. Działania te znajdą praktyczny wyraz we wzajemnej nauce wybranych słów i zwrotów, prezentowaniu ludowych i współczesnych tańców i piosenek itp. Efektem pracy młodzieży będzie film na temat tolerancji, solidarności i otwartości na innych, a także możliwie samodzielnie przygotowany festiwal dla lokalnej społeczności o ww. tematyce.

Młodzież zaplanowała realizację festiwalu w dniu 2 sierpnia br., o godz. 16.00, w Galerii Miejskiej w Strzyżowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich na to interesujące wydarzenie.

Dzięki udziałowi w projekcie, młodzież będzie uczyć się jak nawiązywać kontakty i jak budować trwałe relacje międzyludzkie. Praca w międzynarodowej grupie nauczy uczestników tolerancji, solidarności i otwartości wobec osób posługujących się innym językiem, inną kulturą i innymi zwyczajami. Ponadto udział w warsztatach pozwoli młodzieży bliżej poznać kulturę i zwyczaje naszego sąsiada.

Udział w projekcie pomoże rozwinąć w uczestnikach wiele umiejętności takich jak: twórcze myślenie, współpracę w grupie, umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, wyrażania własnych opinii i akceptacji opinii innych osób.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Dagmara Preisner

Koordynator projektu


 

Młodzież z Polski i Ukrainy odrabiała swoje lekcje marzeń!

„Moje lekcje marzeń!” – to projekt, który został zrealizowany przez Stowarzyszenie „CRAS” ̶ Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kierowników Instytucji Edukacyjnych Horodockiego Powiatu na Ukrainie. Środki finansowe pochodziły z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.

Rymanów Zdrój w klimatyczny sposób połączył dwa narody: Polskę i Ukrainę, ponieważ to właśnie tam w terminie od 23 do 30 czerwca br., osiemnastu uczniów z terenów Powiatu Strzyżowskiego oraz osiemnastu ich rówieśników z okolic Miasta Gródek na Ukrainie (obwód lwowski) wzięło udział w warsztatach edukacyjnych.

Głównym celem projektu było rozwijanie w grupie 36 młodych ludzi w wieku 14-16 lat, zainteresowań z zakresu robotyki, ekologii i chemii w formie spotkań z nauką prowadzonych aktywnymi metodami z uwzględnieniem eksperymentu, a także przekazanie młodym ludziom wiedzy promującej ruch i zdrowe odżywianie w formie warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych.

Młodzież z pomocą ekspertów podejmowała tematy rozwijające zainteresowania z zakresu robotyki, ekologii, chemii, sportu oraz zdrowego odżywiania. Uczestnicy dzięki metodzie eksperymentu mogli przekonać się, jak w praktyce wygląda programowanie robota, przeprowadzali doświadczenia chemiczne, zastanawiali się, co mogą zrobić, aby zapobiec zniszczeniu środowiska. Nie zabrakło również warsztatów z otwartości i zaufania, podczas których uczestnicy podejmowali szereg ćwiczeń z dramy i pedagogiki przyrody. Ww. metody pozwoliły młodzieży na poznanie się i przełamanie barier. Wszystkie zajęcia zostały zaplanowane tak, by uczestnicząca w nich młodzież czuła się komfortowo, dlatego poza lekcjami stricte edukacyjnymi, w wolnym czasie, przewidziane były różnego rodzaju atrakcje m.in. konkurs „Mam talent”, wyprawy plenerowe po okolicach Rymanowa Zdroju, dyskoteki.

Zwieńczeniem realizacji projektu, była zorganizowana 29 czerwca 2019 r. „lekcja marzeń” dla lokalnej społeczności Rymanowa Zdroju. Wydarzenie zostało przygotowywane i zrealizowane przez młodzież z niewielkim wsparciem opiekunów i trenerów. Dla uczestników projektu było to wielkie przeżycie. Sami przygotowali zdrowe przekąski, przeprowadzali doświadczenia, śpiewali i tańczyli na scenie Amfiteatru. Lekcja pokazowa przyciągnęła duże grono publiczności, które z zaciekawieniem śledziło polsko-ukraińską wersję wymarzonej lekcji marzeń.

W ramach projektu powstał również film upowszechniający „lekcję marzeń”. Co istotne uczestnicy podkreślają, że chcieliby, aby metoda eksperymentu była wykorzystywania w szkołach na co dzień, głównie ze względu na możliwości samodzielnego odkrywania świata. Dla młodych ludzi równie ważna jest umiejętność samodzielnego myślenia, kreatywność i współpraca w grupie. Jak podkreślają udział w projekcie był dla nich szansą, aby nauczyć się wielu nowych i ciekawych rzeczy:

 

„Dzięki projektowi po raz pierwszy mogłem programować roboty, wiem, że muszę dbać o środowisko. To właśnie w Polsce znalazłem nowych przyjaciół.”

OLEKSANDR

„Dzięki projektowi, już wiem jak zastępować chipsy zdrowymi przekąskami, mam więcej motywacji, aby segregować śmieci. Zbudowałam dobre relacje z rówieśnikami z Polski.”

KHRYSTYNA

„Dzięki projektowi mimo, iż komunikowanie się z rówieśnikami z Ukrainy nie było na początku łatwe, to pokonałam tę barierę. Są to fantastyczni ludzie, z którymi miło spędziłam czas”

ZUZANNA

„Dzięki projektowi doświadczyłem niezwykłej otwartości, tolerancji, która przejawiała się w tej międzynarodowej, małej polsko-ukraińskiej społeczności. Chciałbym nadal utrzymywać tak ciepłe relacje z rówieśnikami z Ukrainy. Uważam, że wiem więcej nt. ekologii i zdrowego żywienia.”

RADEK

„Dzięki projektowi mogłam wspólnie z innymi brać udział w opracowywaniu i tworzeniu wywiadów. Już teraz wiem, że lubię pracować w zespole, a także nabyłam praktycznych umiejętności organizacyjnych dzięki możliwości zorganizowania lekcji pokazowej.”

ANNA

„Dzięki projektowi wiele dowiedziałem się o Polsce, jej tradycjach i kulturze. Znalazłem nowych przyjaciół. Zdobyłem dużo wiedzy, którą wykorzystam w przyszłości”.

IHOR

„Projekt umożliwił mi poznanie nowych ludzi, poznanie innego języka. Ciekawie spędziłam czas i chciałbym wziąć jeszcze udział w takim przedsięwzięciu.”

ANDŻELIKA

„Dziękuję, że mogłem być w Rymanowie Zdroju wśród moich przyjaciół. Warsztaty były ciekawe, inspirujące. Bardzo miło spędziłem czas.”

KAMIL

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu zdjęcia oraz film upowszechniający.

https://www.youtube.com/watch?v=pRzjkGga3Ic&t=28s

Kadra projektu

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”


 

Moje lekcje marzeń!

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Partnerstwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Instytucji Edukacyjnych Horodockiego Powiatu na Ukrainie (The Association of Managers of Educational Institutions in the Horodok District), rozpoczęło realizację projektu pn. „Moje lekcje marzeń!”, sfinansowanego z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt „Moje lekcje marzeń!” ma na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży z zakresu robotyki, ekologii i chemii w formie spotkań z nauką prowadzonych aktywnymi metodami z uwzględnieniem eksperymentu, a także przekazanie młodym ludziom wiedzy promującej ruch i zdrowe odżywianie w formie warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych. Przedsięwzięcie wpłynie na doskonalenie umiejętności uczestników projektu przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu takich jak np. kreatywność, innowacyjność, zdolność kooperacji oraz krytycznego myślenia.

 

Projekt doprowadzi do wzajemnego zbliżenia młodzieży z Polski i Ukrainy w wieku 14-16 lat, a także przezwyciężania stereotypów. Weźmie w nim udział 18 osób (11K, 7M) z terenu Powiatu Strzyżowskiego, 18 osób (10K, 8M) z terenu Miasta Gródek i okolic oraz po 2 opiekunów ze strony każdego z Partnerów. Efektem pracy będzie film upowszechniający „lekcje marzeń” z wykorzystaniem metody eksperymentu.

 

Data rozpoczęcia projektu – 2019-06-03

Data zakończenia projektu – 2019-07-30

23 czerwca 2019 r. rozpocznie się w Rymanowie Zdroju, ośmiodniowa wymiana młodzieżowa, w trakcie której zostaną zorganizowane warsztaty. Młodzież w ten sposób będzie zdobywać praktyczną wiedzą poprzez wspólną zabawę, doświadczenia i eksperymenty. Aspekt edukacyjny zostanie wzmocniony dzięki zajęciom terenowym na obszarze kurortu o wyjątkowym klimacie wykazującego zarówno cechy klimatu górskiego, jak i dzięki znacznej zawartości jodu - cechy klimatu morskiego.

Efektem pracy młodzieży będzie m. in. film upowszechniający „lekcje marzeń” z wykorzystaniem metody eksperymentu, a także lekcja pokazowa zorganizowana dla lokalnej społeczności Rymanowa Zdroju.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie uczyć się od siebie nawzajem, będzie zwiększać swoją motywację, samodzielność, świadomość wagi zadań i zaangażowanie. Nauka metodą eksperymentu pomoże rozwinąć w uczestnikach wiele umiejętności takich jak: twórcze myślenie, współpracę
w grupie, podejmowanie decyzji, komunikowanie się.

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

Dagmara Preisner

Koordynator projektu


 


Bieżące wydarzenia z życia szkoły można również śledzić na naszym profilu facebookowym.
www.facebook.com


 

f t g m