Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Więcej…

 

Regionalny Festiwal Kodowania

Regionalny Festiwal Kodowania w Lesku miał miejsce 18-19 października 2017 r. w salach konferencyjnych Urzędu Miasta w Lesku. Młodzież z naszej szkoły miała przyjemność brać udział w dniu 18 października w warsztatach z kodowania i interaktywnej wystawie. Zajęcia prowadzili Adam Jurkiewicz z firmy ABIX Edukacja w Warszawie oraz Wiesław Rychlicki z Lokalnego Klubu Kodowania w Lesku.

Regionalny Festiwal Kodowania został zorganizowany w ramach projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, którego celem jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark.

 

-Galeria Zdjęć-

 

Warsztaty w Lokalnym Klubie Kodowania w Godowej
Europejski Tydzień Kodowania

W dniu 12 października 2017 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone przez warsztaty z kodowania. Warsztaty z programowania robotów mBot w środowisku graficznym mBlock wzbudziły spore zainteresowanie. Uczestnicy warsztatów wspomagani przez pana Wiesława Rychlickiego zapisali kilka prostych programów i zdalnie sterowali robotami za pomocą klawiatury komputera.

Wydarzenie zostało zgłoszone na stronie CodeWeek.EU

-Galeria Zdjęć-

 

Święto Patrona Szkoły – XVII Dzień Papieski

8 października 2017

W październiku jak co roku obchodzimy Święto Patrona Szkoły. W tym roku obchody tego szczególnego dnia odbyły się 8 października.

Z tej okazji odbyła się w Kościele Parafialnym w Godowej uroczysta Msza Święta o godz. 10:30.

-Galeria Zdjęć-

 

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę
4 października 2017

4 października 2017 r. w Częstochowie odbył się XVII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Naszą szkołę reprezentowała 25-osobowa grupa uczniów, poczet sztandarowy, przedstawiciele Grona Pedagogicznego z panem dyrektorem.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Kaplicy Matki Bożej jak również mieliśmy możliwość zatrzymania się przy cudownym obrazie Matki Boskiej. Dla wielu z nas był to czas skupienia, refleksji a także wzruszenia.

Uczestnikom pielgrzymki towarzyszyło hasło „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Pod Szczytem Jasnogórskim odprawiona została uroczysta msza święta.

Na wspólną modlitwę przybyło około 15 tys. uczniów z różnych zakątków Polski. Na wałach klasztoru ustawionych było ponad 380 pocztów sztandarowych.

Podczas homilii biskup radomski Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II apelował, by włączyć się w nurt Kościoła, a także przypomniał o ważnych rocznicach, bowiem w 2017 roku przypada 300-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, 140 lat objawień w Gietrzwałdzie i 100-lecie Objawień Fatimskich. Został również odczytany telegram, który został wysłany do Ojca Świętego Franciszka.

-Galeria Zdjęć-

 

OGÓLNE WARUNKI
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Zasady zwalniania z wnoszenia opłat na ubezpieczenie ucznia od następstw

nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia grupowego uczniów

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

1. Zwolnienie z wnoszenia opłat może być przyznane na pisemną prośbę (zał.1)
       - rodzica/opiekuna prawnego,
       - wychowawcy,
       - pedagoga szkolnego.
2. Podstawą do udzielenia zwolnienia może być:
       a) długotrwała choroba dziecka wymagająca kosztownego leczenia,
       b) przypadki losowe,
       c) trudna sytuacja materialna,
       d) sytuacja, gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci objętych obowiązkową
       edukacją szkolną - zwolnienie przysługuje trzeciemu i kolejnemu dziecku (pod warunkiem,
       że dzieci realizujące obowiązek szkolny poza ZS w Godowej nie korzystają ze zwolnienia
       z ubezpieczenia),

       e) decyzja dyrektora szkoły dotycząca indywidualnego przypadku.
3. W pierwszej kolejności zwolnienie otrzymują uczniowie, którzy nie korzystają z innej formy pomocy socjalnej.
4. O zwolnieniu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy lub pedagoga.
5. Zasady zwalniania z wnoszenia opłat zostały uzgodnione z Radą Rodziców.

Wniosek o zwolnienie z wnoszenia opłat na ubezpieczenie ucznia od następstwnieszczęśliwych wypadków (zał.1)

 

Ogłoszenie

 W czartek, 21 września 2017 r. o godz. 17:00 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, odbędzie się „Wywiadówka”, na którą Szanownych Rodziców – wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, serdecznie w imieniu wszystkich nauczycieli i wychowawców zapraszam.

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

mgr Wojciech Małek

 

Wakacje skończyły się i wszyscy uczniowie wrócili do swoich szkół. Niektórzy z dużymi obawami, inni z nadziejami na sukcesy i dobre wyniki w nowym roku szkolnym.

4 września 2017 roku w rozpoczęliśmy rok szkolny  w naszej szkole  od powitania wszystkich przez pana dyrektora.

Z okazji rozpoczętego roku szkolnego 2017/2018 nauczycielom, pracownikom oświaty oraz rodzicom życzymy, aby nadchodzący czas był dla Państwa okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach.

Wam, drodzy uczniowie w nowym roku szkolnym 2017/2018 życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Oby osiąganie tych celów dawało wiele radości, było inspirujące, a także przynosiło jak najlepsze wyniki.

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2017/2018

Uroczystość rozpoczniemy od wzięcia udziału we Mszy Świętej 4.09.2017 r. godz. 8:00 w kościele parafialnym w Godowej.

 

Bardzo ważne!!!

Dziennik elektroniczny dla klas IV-VII Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

 

Rodzice, którzy chcieliby korzystać z bezpłatnego dziennika elektronicznego są zobowiązani do wypełnienia OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przypominamy jednocześnie, iż nie ma obowiązku korzystania z dziennika elektronicznego, a co za tym idzie udostępniania swoich danych osobowych!

Rodzice, którzy nie wypełnili oświadczenia, a chcieliby korzystać z dziennika elektronicznego, proszeni są o dostarczenie wypełnionego i podpisanego dokumentu
DO SEKRETARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GODOWEJ

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Bieżące wydarzenia z życia szkoły można również śledzić na naszym profilu facebookowym.
www.facebook.com

 

ROK  SZKOLNY: 

2016/2017

                             
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016  

 

 

Wydarzenia szkolne
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego