Kadra Szkoły

Dyrektor szkoły - mgr Jakub Soja

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Banek Paweł - muzyka

mgr Czarnik Maria – pedagog, plastyka

mgr Dyka Anna - język polski, wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Fąfara Mariusz - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kuźniar Bożena- edukacja wczesnoszkolna

mgr Góra Alicja - edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Góra Joanna - język angielski

mgr Maciaszkiewicz Lesław - wychowanie fizyczne

mgr Małek Wojciech - matematyka

mgr Ochab Małgorzata - język polski, język niemiecki

mgr Paszek Katarzyna - biologia, przyroda, język angielski

mgr inż. Rachwał Katarzyna – fizyka, technika, informatyka, plastyka, chemia, matematyka

mgr Soja Jakub - geografia

mgr Szczęch Ewa - edukacja wczesnoszkolna

mgr Włodyka Magdalena - język polski, logopeda

ks. mgr Kukulski Tadeusz - religia

 

Nauczyciele -Przedszkole:

licencjat Grażyna Bara

mgr Anna Rachwał

mgr Jolanta Świątek