Copyright 2019 - Custom text here

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 grudnia – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe:

13 stycznia –   26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty
- język polski

21 kwietnia 2020 r.
godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
- matematyka

22 kwietnia 2020 r.
 godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
-język obcy nowożytny

23 kwietnia 2020 r.
godz. 9:00

Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie - wakacje:

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

20 marca 2020 r.

21 kwietnia 2020 r. (pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty)
22 kwietnia 2020 r. (drugi dzień egzaminu ósmoklasisty)
23 kwietnia 2020 r. (trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty)

12 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

 

 

f t g m