Copyright 2019 - Custom text here

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 grudnia – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe:

11 lutego –   24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.
- z zakresu historii i wiedzy
  o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

Egzamin gimnazjalny:
- część matematyczno-przyrodnicza

 11 kwietnia 2019 r.
- z zakresu przedmiotów
  przyrodniczych - godz. 9:00

- z zakresu matematyki - godz. 11:00

Egzamin gimnazjalny:
- część z języka obcego nowożytnego

 12 kwietnia 2019 r.
- na poziomie podstawowym- godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Egzamin ósmoklasisty
- język polski

15 kwietnia 2019 r.
godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
- matematyka

16 kwietnia 2019 r.
 godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
-język obcy nowożytny

17 kwietnia 2019 r.
godz. 9:00

Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie - wakacje:

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne

2 listopad 2018 r.

10 kwietnia 2019 r. (pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego)
11 kwietnia 2019 r.(drugi dzień egzaminu gimnazjalnego)
12 kwietnia 2019 r. (trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego)

15 kwietnia 2019 r. (pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty)
16 kwietnia 2019 r. (drugi dzień egzaminu ósmoklasisty)
17 kwietnia 2019 r. (trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty)

2 maja 2019 r.

 

 

f t g m