KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe:

16 – 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty
- język polski

23 maja 2023 r.
godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
- matematyka

24 maja 2023 r.
 godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
-język obcy nowożytny

25 maja 2023 r.
godz. 9:00

Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie - wakacje:

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2022/2023


31 października 2022 r.
2 maja 2023 r.
4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
23 maja 2023 r. (pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty)
24 maja 2023 r. (drugi dzień egzaminu ósmoklasisty)
25 maja 2023 r. (trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty)
9 czerwca 2023 r.