KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe:

14 – 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty
- język polski

24 maja 2022 r.
godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
- matematyka

25 maja 2022 r.
 godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty:
-język obcy nowożytny

26 maja 2022 r.
godz. 9:00

Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie - wakacje:

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2021/2022

15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
2 maja 2022 r.
24 maja 2022 r. (pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty)
25 maja 2022 r. (drugi dzień egzaminu ósmoklasisty)
26 maja 2022 r. (trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty)
17 czerwca 2022 r.
22 czerwca 2022 r.