MISJA SZKOŁY

NASZA SZKOŁA WSPOMAGA WSZECHSTRONNY I HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA, WSPIERA GO W PROCESIE NABYWANIA WIEDZY, SPRAWNOŚCI, POSTAW I NAWYKÓW, KTÓRE ZAPEWNIA MU PRZYGOTOWANIE SIĘ DO RACJONALNEGO I GODNEGO ŻYCIA ORAZ KONTYNUACJI NAUKI NA DALSZYM ETAPIE KSZTAŁCENIA.