Copyright 2019 - Custom text here

Moje lekcje marzeń!

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Partnerstwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Instytucji Edukacyjnych Horodockiego Powiatu na Ukrainie (The Association of Managers of Educational Institutions in the Horodok District), rozpoczęło realizację projektu pn. „Moje lekcje marzeń!”, sfinansowanego z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt „Moje lekcje marzeń!” ma na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży z zakresu robotyki, ekologii i chemii w formie spotkań z nauką prowadzonych aktywnymi metodami z uwzględnieniem eksperymentu, a także przekazanie młodym ludziom wiedzy promującej ruch i zdrowe odżywianie w formie warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych. Przedsięwzięcie wpłynie na doskonalenie umiejętności uczestników projektu przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu takich jak np. kreatywność, innowacyjność, zdolność kooperacji oraz krytycznego myślenia.

 

Projekt doprowadzi do wzajemnego zbliżenia młodzieży z Polski i Ukrainy w wieku 14-16 lat, a także przezwyciężania stereotypów. Weźmie w nim udział 18 osób (11K, 7M) z terenu Powiatu Strzyżowskiego, 18 osób (10K, 8M) z terenu Miasta Gródek i okolic oraz po 2 opiekunów ze strony każdego z Partnerów. Efektem pracy będzie film upowszechniający „lekcje marzeń” z wykorzystaniem metody eksperymentu.

 

Data rozpoczęcia projektu – 2019-06-03

Data zakończenia projektu – 2019-07-30

23 czerwca 2019 r. rozpocznie się w Rymanowie Zdroju, ośmiodniowa wymiana młodzieżowa, w trakcie której zostaną zorganizowane warsztaty. Młodzież w ten sposób będzie zdobywać praktyczną wiedzą poprzez wspólną zabawę, doświadczenia i eksperymenty. Aspekt edukacyjny zostanie wzmocniony dzięki zajęciom terenowym na obszarze kurortu o wyjątkowym klimacie wykazującego zarówno cechy klimatu górskiego, jak i dzięki znacznej zawartości jodu - cechy klimatu morskiego.

Efektem pracy młodzieży będzie m. in. film upowszechniający „lekcje marzeń” z wykorzystaniem metody eksperymentu, a także lekcja pokazowa zorganizowana dla lokalnej społeczności Rymanowa Zdroju.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie uczyć się od siebie nawzajem, będzie zwiększać swoją motywację, samodzielność, świadomość wagi zadań i zaangażowanie. Nauka metodą eksperymentu pomoże rozwinąć w uczestnikach wiele umiejętności takich jak: twórcze myślenie, współpracę
w grupie, podejmowanie decyzji, komunikowanie się.

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

Dagmara Preisner

Koordynator projektu


 


 

W roku szk. 2019/2020 samorząd powiatowy w Strzyżowie przygotował 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski:

  • program dopłat do biletów miesięcznych,
  • stypendium naukowe dla uczniów z wysoką średnią.

Poniżej informacje i dokumenty niezbędne do ubiegania się o wymienione formy wsparcia.

Regulamin Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

Regulamin Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

Wniosek o przyznanie stypendium

Deklaracja woli uczestnictwa w Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych


 

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów


 


 

W związku z licznymi pytaniami informujemy,
że od środy 24 kwietnia 2019 r strajk
w naszej szkole został zawieszony
i zajęcia lekcyjne odbywać się będą
według normalnego planu lekcji.


 


 

XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

22.03.2019 rok
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Jury w składzie:

Zdzisława Górska przewodnicząca

Ks.dr Jan Wolak

Urszula Rędziniak

Rafał Opoń

Waldemar Góra

Mirosław Czarnik

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji głosu postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii szkół podstawowych IV - VI szkół podstawowych

 

I miejsce     - Wiktoria Zając – ZS im. Jana Pawła II w Godowej

II miejsce   - Kaja Jacek – SP nr 1  im. Orła Białego w Strzyżowie, Strzyżowie

III miejsce Karolina Gawron – SP nr 2 im. M. Konopnickiej MZS w Strzyżowie

III miejsce Lena Czarnik – ZS im. Jana Pawła II w Godowej

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Emilia Pieczek - SP nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie

Specjalne wyróżnienie Przewodniczącej Jury Zdzisławy Górskiej

Dawid Trela - SP im. św. Stanisława Kostki w Grodzisku

Specjalne wyróżnienie Pani Urszuli Rędziniak

Lena Ziobro - SP nr 1 im. św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej

W kategorii szkół podstawowych VII - VIII i gimnazjum:

 

I miejsce    - Klaudia Chruniak – ZS im. Jana Pawła II w Godowej

II miejsce   - Dominika Machoś – SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

III miejsce Michał Ossowski - SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

III miejsce Hubert Kudłacz - ZS im. Jana Pawła II w Stępinie

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia:

Kacper Fąfara – SP nr 2 im. M. Konopnickiej w Strzyżowie

Klaudia Stanisławczyk – SP im. Jana Pawła II w Konieczkowej


 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA

1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Godowej w dniach 1-08 marca 2019 r.

2. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11 marca do 1 kwietnia 2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 4 kwietnia 2019 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 5-12 kwietnia 2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z: Zarządzenie Nr 34/18

PLIKI DO POBRANIA:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Godowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Godowej na rok szkolny 2019/2020

Oświadczenie rodziców potwierdzające spełnianie kryterium samorządowego dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o odległości do przedszkola

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydata

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka


 

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ORAZ KLAS III GIMNAZJUM

Regulamin


 

f t g m