Copyright 2019 - Custom text here

12 czerwca 2019 r.

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kurs e-learningowy  „ Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” mający na celu uświadomienie najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym.  

https://prewencja.krus.gov.pl/

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


27 maja 2019 r.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów


4 luty 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Strzyżowie – występowanie wszawicy

Pismo

Broszura

Ulotka


30 stycznia 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Strzyżowie – Ferie 2019

Szczegółowe dane dotyczące organizatorów, miejsc wypoczynku można znaleźć na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

Ulotki:

Fakty na temat grypy

Patent na bezpieczne ferie


10 stycznia 2019 r.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji.

List o przeciwdziałaniu zażywania substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”


18 maja 2018 r.

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów


29 maja 2017 r.

Uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.

 Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę. 

 

Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej


19 maja 2017 r.

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 19 maja 2017 r.

skierowany do rodziców, który podsumowuje pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 19 maja 2017 r.


20 marca 2017 r.

Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli

w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających  z technologii informacyjno-komunikacyjnych

List cyberbezpieczenstwo


 

f t g m