Copyright 2019 - Custom text here

10 stycznia 2019 r.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji.

List o przeciwdziałaniu zażywania substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”


19 maja 2017 r.

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 19 maja 2017 r.

skierowany do rodziców, który podsumowuje pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 19 maja 2017 r.


20 marca 2017 r.

Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli

w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających  z technologii informacyjno-komunikacyjnych

List cyberbezpieczenstwo

f t g m